Активізація роботи у сфері протидії дискриміниції за ознакою статі