Херсонська міська рада оголошує пошук кандидатів у присяжні та народні засідателі херсонського міського суду Херсонської області

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрисдикція Херсонського міського суду Херсонської області, та виявили бажання бути присяжним або народним засідателем, просимо подавати до Херсонської міської ради  за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 37, каб.108 (відділ діловодства) такі документи:

1. Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних/ народних засідателів Херсонського міського суду Херсонської області (див. зразок).

2. Ксерокопію паспорта громадянина України (1 - 2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації /проживання кандидата).

3. Копія ідентифікаційного коду.

4. Довідка з місця роботи або копія трудової книжки (перша сторінка та сторінка з останнім записом), у разі, якщо особа безробітна.

5. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.

6. Документ, що підтверджує відсутність факту накладення на особу адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення протягом останнього року;

7. Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного.

Довідки за телефоном: 42 01 45 Юридичний відділ міської ради

 

Довідкова інформація:

Хто може стати присяжним, народним засідателем?

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» народним засідателем, присяжним може бути обраний громадянин України, який досяг 30 років і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

Хто не може бути присяжним, народним засідателем?

Присяжними не можуть бути громадяни, які:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків народного засідателя, присяжного;

3) мають незняту чи непогашену судимість;

4) є народними депутатами України, членами Кабінету Міністрів України, суддями, прокурорами, працівниками правоохоронних органів, військовослужбовцями, працівниками апаратів судів, іншими державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, адвокатами, нотаріусами, членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції;

5) на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) досягли шістдесяти п'яти років;

7) не володіють державною мовою.

Особа, включена до списку народних засідателів, не може залучатися до розгляду справи як присяжний і навпаки.

 

Яка участь присяжного у кримінальному судочинстві?

Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинуваченого - судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних. Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених розглядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив клопотання про такий розгляд. Визначає присяжних для участі у справі автоматизована система документообігу суду. Всі питання, пов'язані з судовим розглядом, крім окремо визначеного питання, судді і присяжні вирішують спільно.

Яка участь народного засідателя у здійсненні судочинства?

Частина друга ст. 18 Цивільного процесуального кодексу України передбачається, що у випадках, встановлених цим Кодексом, цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються колегією у складі одного судді і двох народних засідателів, які при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді.

Гарантії прав присяжних та народних засідателів

Народним засідателям, присяжним за час виконання ними обов'язків у суді в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, виплачується винагорода. Їм відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.

За народними засідателями, присяжними на час виконання ними обов'язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені законом. Час виконання народними засідателями чи присяжним обов'язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. На народних засідателів, присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов'язків із здійснення правосуддя.

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ
КАНДИДАТА У ПРИСЯЖНІ

 

Херсонська міська рада

Іваненка Івана Івановича
(адреса постійного місця проживання)
Контактний номер телефону:

 

ЗАЯВА

 

Прошу обрати мене до складу присяжних Херсонського міського суду Херсонської області.

Інформую, що обставини, які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя відсутні.

Надаю згоду на використання та обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Додатки: на ____ арк.

 

дата                                                                          підпис

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ЗАСІДАТЕЛІ

 

Херсонська міська рада

Іваненка Івана Івановича
(адреса постійного місця проживання)
Контактний номер телефону:

 

ЗАЯВА

 

Прошу обрати мене до складу народних засідателів Херсонського міського суду Херсонської області.

Інформую, що обставини, які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя відсутні.

Надаю згоду на використання та обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Додатки: на ____ арк.

 

дата                                                                               підпис