Окно     
        

Дорогі херсонці!


Представляємо вашій увазі нову версію сайту Херсонської міської ради. Ми постаралися перенести туди все найважливіше і необхідне. Але деякий час сайт буде знаходитися в тестовому режимі, щоб ми змогли впровадити всі ваші можливі правки та побажання, аби він був максимально зручним і функціональним для херсонців та всіх відвідувачів.
Переходьте на новий сайт Херсонської міської ради та залишайтеся з нами: https://miskrada.kherson.ua/
          

ІНФОРМАЦІЯ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНОГО КОНКУРСУ З ВІДБОРУ ВИКОНАВЦЯ ПОСЛУГ З ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ

Інформація Херсонської міської ради про проведення ПОВТОРНОГО конкурсу

з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ:

проведення земельних торгів

ДАНІ ПРО ЗЕМЕЛЬНу ДІЛЯНКу:

Адреса земельної ділянки

Площа ділянки

Вид використання земельної ділянки

 

1

 

вул. Дорофєєва

0,0800

під автомийку

УМОВИ КОНКУРСУ:

Переможець конкурсу забезпечує фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до вимог абзацу другого пункту п’ятого статті 136 Земельного кодексу України;

Витрати на підготовку лотів до продажу, організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди Виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Винагорода виконавця земельних торгів встановлюється у розмірі 5 відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, або 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.

Переможець повинен:

- забезпечити фінансування підготовки лоту та забезпечити підготовку лоту до продажу права оренди на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між Організатором та Виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат покупцем лоту у відповідності до пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України;

Підготовка лоту до продажу, яку забезпечує Виконавець, включає:

1) розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та його погодження у встановленому законом порядку;

2) державну реєстрацію земельної ділянки

3) державну реєстрацію речового права на земельну ділянку

4) отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

- забезпечити наявність належного оснащення для проведення торгів, демонстрації та продажу лоту;

- розмістити на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, відеозапис торгів і повідомлення про результати торгів за кожним лотом;

Претендент на участь у конкурсі має право залучити підрядні організації за відповідною цивільно-правовою угодою для виконання робіт із землеустрою та оцінки земель (копії укладених угод необхідно додати до конкурсної документації). Підрядні організації, що залучаються до надання послуг, повинні володіти необхідними технічним і технологічним  забезпеченням та у складі яких повинні працювати за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та надати послуги по виконанню робіт із землеустрою з урахуванням відповідних законодавчих та нормативних вимог до таких робіт.

Проект землеустрою розробляється землевпорядною організацією відповідно до вимог земельного, містобудівного, пам’ятко-охоронного законодавства.

Переможець конкурсного відбору несе відповідальність перед Організатором земельних торгів за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням договірних зобов’язань між ними.

При розміщенні оголошення про проведення торгів на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, воно має містити фотографічні зображення земельних ділянок, скан-копії документів та матеріалів на лот.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають бути підтвердні документи з їхнім описом та окремий запечатаний конверт із конкурсною пропозицією.

У разі неповноти поданих документів або несвоєчасності їхнього подання, претендент до участі в конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

Конверти претендентів із конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

Відповідальність за достовірність поданої інформації покладається на претендента. У разі виявлення недостовірної інформації конкурсант не допускається до участі у конкурсі.

Обрання переможця із числа учасників конкурсу оцінюватиметься по балам конкурсної пропозиції за такими критеріями:

1) Кількість проданих лотів:

3 бали − найбільша пропозиція; 2 бали − друга за найбільшою пропозиція; 1 бал − інші пропозиції.

2) Показник порівняльної характеристики ціни продажу лота відносно стартової:

(коефіцієнт - показник порівняльної характеристики ціни продажу лота відносно стартової, який вираховується при діленні загальної суми ціни продажу на загальну суму стартової ціни проданих земельних ділянок або прав на них при проведенні земельних торгів)

3 бали − найбільший показник; 2 бали − другий за найбільшим показником; 1 бал − найменший показник.

3) запропонована учасником конкурсу вартість робіт з підготовки земельних ділянок до проведення земельних торгів (розроблення, погодження та реєстрація земельної ділянки):

15 балів − найменша пропозиція; 12 балів − друга за найменшою пропозиція; 8 балів − третя за найменшою пропозиція; 7 балів − інші пропозиції;

4) запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт):

5 балів − найменша пропозиція; 4 бали − друга за найменшою пропозиція; 3 бали − інші пропозиції;

5) Підчас обрання переможця конкурсу додатково будуть оцінюватися та враховуватися наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт; договори про надання аналогічних послуг, ділова репутація конкурсанта тощо.

перелік документів, які подаються на конкурс:

1. Заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів;

2. Згода на обробку персональних даних  (для претендента – фізичної особи-підприємця);

3. Копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;

4. копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

5. довідка у довільній формі про наявність необхідного для розроблення документації із землеустрою технічного і технологічного забезпечення;

6. копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

7. Довідка претендента у довільній формі про наявність обладнання та матеріально технічної бази, необхідних для виконання послуг з проведення земельних торгів;

8. Довідка претендента у довільній формі про наявність досвіду роботи у сфері надання послуг, з переліком проданих протягом 2017-2018 років лотів (довідка надається на фірмовому бланку за підписом претендента та завірена його печаткою (за наявності), договір про надання аналогічних послуг, завірений печаткою претендента (за наявності).

9. Інформація, у вигляді довідки в довільній формі на бланку та завірена підписом і печаткою (за наявності) претендента:

- про те, що відомості про юридичну особу, яка є претендентом не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

- щодо не притягнення претендента до відповідальності протягом останніх трьох років за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

-  фізична особа, яка є претендентом, або службова (посадова) особа претендента, яка підписала конкурсну пропозицію, не була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

- згода на фінансування підготовки лоту до продажу та проведення земельних торгів.

10. Конкурсна пропозиція в окремо запечатаному конверті:

1) Кількість проданих лотів на земельних торгах за 2017-2018 роки (із зазначенням адреси розміщення земельної ділянки, її площі та цільового використання);

2) Показник порівняльної характеристики ціни продажу лота відносно стартової (із зазначенням загальної суми стартової ціни проданих земельних ділянок або прав на них при проведенні земельних торгів  та загальна суми ціни продажу лотів);

(коефіцієнт - показник порівняльної характеристики ціни продажу лота відносно стартової, який вираховується при діленні загальної суми ціни продажу на загальну суму стартової ціни проданих земельних ділянок або прав на них при проведенні земельних торгів)

3) Пропозиція про вартість виконання землевпорядних послуг (робіт) з урахуванням податку на додану вартість;

4) Інформація щодо строку виконання послуг (робіт) із підготовки лотів до продажу (в календарних днях);

5) Інша документація, яка може бути врахована конкурсною комісією для встановлення переваг конкурсанта у сфері земельних торгів перед іншими учасниками конкурсу.

Усі сторінки документів, що надаються претендентом повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України.

СТРОК ПОДАННЯ КОНКУРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:

до 12.00, 25.06.2019

ПОШТОВА АДРЕСА, ЗА ЯКОЮ подаються документи:

73003, м. Херсон, проспект Ушакова, 37, каб. 220, департамент містобудування та землекористування Херсонської міської ради

дата, час і місце проведення конкурсу:

конкурс відбудеться 01.07.2019 о 9.00 за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 37, 208

відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

м. Херсон, проспект Ушакова, 37, тел. 49-51-31, контактна особа: Попова Олена Володимирівна