Інноваційна діяльність у м.Херсоні

Інноваційна діяльність у м. Херсоні

І. Інноваційна діяльність промислових підприємств міста Херсона

Ефективний розвиток національної економіки вирішальним чином залежить від масштабів впровадження новітньої техніки та технологій. Підвищення активності інноваційної діяльності вітчизняних підприємств є однією з головних передумов стабільності та сталого розвитку економіки.

Перспективний розвиток інноваційної діяльності не можливий без підвищення інноваційної активності персоналу підприємств, оскільки інноваційна діяльність має розглядатися як використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу в господарській діяльності для створення нових конкурентоспроможних товарів та послуг.

Проблема активізації інноваційної діяльності промислових підприємств з проголошенням Україною євроінтеграційного курсу набуває особливої актуальності. Без інноваційної переорієнтації державної політики, без підвищення інноваційної активності промислових підприємств неможливо досягти основної мети економічного регулювання – підвищення ефективності та конкурентоспроможності промислового виробництва.

За статистичними даними у м. Херсоні у 2015 році рівень інноваційної активності промислових підприємств складає 22 %.

Інноваційну активність підприємств визначено впровадженням інноваційної продукції на 5 підприємствах міста, інноваційних процесів – на 6 підприємствах.

Реалізували інноваційну продукцію 7 підприємств міста, із них  1 підприємство реалізувало продукцію, що є новою для ринку.

Всього у 2015 році підприємствами міста Херсона впроваджено 14 нових технологічних процесів та 19 інноваційних видів продукції, придбано 2 нові технології.

Обсяг реалізованої інноваційної продукції за 2015 рік склав 31,1 млн. грн. 

Загальна сума витрат на технологічні інновації  промислових підприємств міста склала 19,5 млн. грн., у тому числі: обсяг фінансування інновацій за рахунок власних коштів підприємств – 10,3 млн. грн. (52,7 %); коштів місцевих бюджетів – 1,8 млн. грн. (9,2 %) та кредитів – 7,4 млн. грн. (38,1 %).

 ІІ. Бізнес-інкубатори як економічні засоби впровадження інновацій

Бізнес-інкубатори є одним із потенційно найефек­тивніших економічних засобів прискореного впровадження інновацій та економічного розвитку.

Головне призначення бізнес-інкубатора — першочерго­ва підтримка малого (переважно інноваційного) підприєм­ництва. Вченим, інженерам, винахідникам, що виявили бажання організувати власний бізнес, надається в інкубаторі пільго­вий доступ до всього необхідного для здійснення своїх ідей.

Протягом січня-березня 2016 року Херсонським міським фондом підтримки підприємництва проведено на базі Херсонського державного університету консультації  щодо участі у програмі Першого Херсонського бізнес-інкубатора для підприємців-початківців  "Школа молодого підприємця".