Інвестиційна діяльність

Перелік міжнародних фондів та фінансових організацій, які надають гранти та кредитні кошти за різними умовами співфінансування   завантажити

Перелік інвестиційних проектів

Інформація щодо можливостей та стимулів для створення нових робочих місць

Інвестиційна діяльність

За І півріччя 2018 року підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 853,6 млрд грн капітальних інвестицій, що на 12,1% більше рівня відповідного періоду 2017 року.

Найвагомішу частку з них (98,9% загального обсягу) спрямовано в матеріальні активи.

Головним джерелом інвестування є власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 73,0% загального обсягу капітальних інвестицій.

Найбільше коштів інвестовано:

- у сільське, лісове та рибне господарство – 179,2 млн грн, що склало 21,0% від загального обсягу освоєних капітальних інвестицій;

- у промисловість – 212,5 млн грн або 24,9%;

- в оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 50,05 млн грн або 5,9%;

- у будівництво – 124,6 млн грн або 14,6%;

- в операції з нерухомим майном – 94,3 млн грн або 11,1%;

- у транспортне, складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність – 60,5 млн грн або 7,1%.

Низькою залишається частка коштів, вкладена у розвиток соціальної сфери. В освіту, охорону здоров’я та надання соціальної допомоги з початку року внесено відповідно 1,6% та 2,6% загального обсягу капітальних інвестицій.