Інвестиційна діяльність

Перелік міжнародних фондів та фінансових організацій, які надають гранти та кредитні кошти за різними умовами співфінансуваннязавантажити

Перелік інвестиційних проектів

Інформація щодо можливостей та стимулів для створення нових робочих місць

Прямі іноземні інвестиції в економіку м. Херсона

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку міста на 01 липня 2019 року становив 72,2 млн дол. США (31,9% до загального обсягу по області) та в розрахунку на одну особу населення склав 223,1 дол. США.

Найбільші обсяги вкладено у промисловість (58,6%), у тому числі виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (48,9%). Значні обсяги зосереджено на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (20,1%).

Інвестиції надійшли з 29 країн світу, найбільшим інвестором лишився Кіпр (70,7% до загального обсягу). 

Інвестиційна діяльність

 

За І півріччя 2019 року підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1 млрд 24,9 млн грн капітальних інвестицій, що на 20,1% більше ніж за І півріччя 2018 року.

Найвагомішу частку з них (98,9% загального обсягу) спрямовано в матеріальні активи.

Головним джерелом інвестування є власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 58,4% загального обсягу капітальних інвестицій.

Протягом року найбільше зростання спостерігалося у наступних галузях:

- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування  у 3,4 раза;

- надання інших видів послуг у 2,1 раза;

- будівництво – на 70,0%;

- професійна, наукова та технічна діяльність – на 55,9%;

- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – на 48,3%;

- промисловість – на 40,7%;

- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – на 34,3%;

- транспортне, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 13,8%;

- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 11,4%;

- державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування –  у 10,8%;

- освіта – на 10,7%.

Протягом І півріччя 2019 року найбільше коштів інвестовано:

у промисловість – 299,1 млн грн, або 29,2% від загального обсягу освоєних капітальних інвестицій;

у будівництво – 211,8 млн грн (20,7%);

у сільське, лісове та рибне господарство – 162,0 млн грн  (15,8%);

у державне управління й оборону; обов’язкове соціальне  страхування – 83,6 млн грн (8,2%);

у транспортне, складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність – 68,9 млн грн (6,7%);

в оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 55,7 млн грн (5,4%);

в операції з нерухомим майном – 55,2 млн грн (5,4%);

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 31,4 млн грн (3,1%).

Низькою залишається частка коштів на розвиток соціальної сфери. В охорону здоров’я та надання соціальної допомоги і в освіту з початку року вкладено відповідно  2,9% та 1,5% загального обсягу капітальних інвестицій.