Легалізація оплати праці у місті

Яку відповідальність несе роботодавець, котрий використовує працю громадян без належного оформлення трудових відносин

ІНФОРМАЦІЯ
про  результати роботи з питань легалізації оплати праці та зайнятості населення за 8 місяців 2019 року (рішення виконавчого комітету міської ради від 20.10.2015 №364 «Про затвердження в новій редакції Положення про робочу групу  із питань легалізації оплати праці та зайнятості населення, повноти сплати внесків до соціальних фондів та оновленого  складу робочих груп»)

 

Однією з головних умов, покликаних забезпечити гідне життя та вільний розвиток людини, є праця.

Однак, на жаль, мають місце випадки, коли роботодавці  використовують працю найманих працівників без належного оформлення трудових відносин.

Виплата заробітної плати у «конверті» обкрадає людей і державу, послаблює соціальний захист таких працівників. Від несплати податків, внесків з тіньових доходів країна втрачає мільярди гривень доходів до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного та інших страхових фондів.

До того ж, мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією.

Міська влада, в межах наданих їй повноважень, здійснює всі можливі заходи для вирішення даної проблеми.

У місті створена Координаційна рада з питань виявлення причин безприбуткової діяльності та прихованої зайнятості суб’єктів підприємництва,яка працює вже протягом тривалого часу.

До складу ради входять представники податкової служби, Пенсійного фонду, управління Держпраці, органів статистики, районних у місті рад, департаментів і управлінь Херсонської міської ради.

Таке представництво забезпечує достатню ефективність діяльності ради та успішного виконання її завдань.

Координаційна рада утворена якдорадчий органвиконавчої влади, завданням якої єздійснення контролюза легалізацією ринку праці в місті та проведенняінформаційно-роз’яснювальної роботисеред суб’єктів господарювання, роботодавців та мешканців міста щодо значення офіційного оформлення трудових відносин та соціальних ризиків для громадян, які не легалізують свою зайнятість та отримують заробітну плату неофіційно.

Роботодавці вишукують різні схеми заощадити на сплаті єдиного внеску, оформлюючи працівників за сумісництвом, на неповний робочий час, за договорами ЦПХ, виплачуючи так звану «сіру зарплату»: частково офіційно, частково «в конверті».

  Умежах повноважень, визначених чинним законодавством виконавчі  органиХерсонської міськоїтарайонні у місті радиразом з представникамиПенсійного фонду,податкової службипроводятьскоординовану  роботуз подолання нелегальної виплати зарплати та її мінімізації.

За аналізом щомісячної звітності здійснювався регулярний інформаційний обмін між всіма зацікавленими державними структурами по роботодавцях, які порушують законодавство при нарахуванні заробітної плати, для проведення заходів відповідно до повноважень. Постійно  здійснювався аналіз в розрізі платників по окремих галузях щодо кількості працюючих, фонду оплати праці, рівня середньої зарплати, та визначалися кандидати для співбесід із тих, хто її занижує. Задача Координаційної ради під час спілкування з роботодавцями, які мінімізують витрати на оплату праці, спонукати їх не лише виплачувати зарплату не менше мінімальної, а довести її рівень до середньо галузевого показника.

За січень-серпень 2019 року на рівні міської та районних у місті рад, проведено27 засідань з 485 суб’єктамигосподарювання (відповідно8 місяців 2018 року-28засідань з458суб’єктами господарювання).

За результатами спільного відпрацювання,кількість працівників, які отримують заробітну платуменше мінімальноїпо платниках Херсону не бюджетної сфери,скоротилася на 22,6 %( червень 2019 року до аналогічного періоду 2018 року).

Найбільше занижують офіційні нарахування заробітної плати там, де розрахунки здійснюються готівкою: в торгівлі, сфері надання послуг, кафе, ресторанному бізнесі,  будівництві, приватних медичних закладах.

З метою легалізації праці та детінізації заробітної плати у містіпрацюють робочі групиз питань легалізації оплати праці та зайнятості населення, повноти сплати внесків до соціальних фондів Дніпровського, Корабельного та Суворовського районів міста.

Протягом 8 місяців 2019 року робочими групами здійснено92рейди, обстежено937суб’єктів господарювання, у122– виявлено165неоформлених працівників (у2018 році - 147рейдів, обстежено1378суб’єктів господарювання, у170– виявлено277неоформлених працівників).За результатами роботи робочих групзареєстровано 72 трудових договорівміж  підприємцями та найманими працівниками, на яких, під час обстежень, виявлені  порушення, додатковінадходження ПДФОсклали528,7тис.грн.

Спільна робота всіх структур дає результати. Узв’язку з легалізацією «тіньових» зарплат:

-на13,2 %збільшився фонд оплати праці штатних працівників по місту(в порівнянні з аналогічним періодом минулого року);

- 82%роботодавців підвищили заробітну плату найманих працівників.

  Головний напрямокподальшої роботи Координаційної радизакликати роботодавців до підвищення рівня заробітної плати до середньогалузевого показника,враховуючи фаховий рівень та кваліфікацію працівників, що сприятиме збільшенню надходжень до пенсійного та місцевого бюджетів.