Мале і середнє підприємництво

Мале і середнє підприємництво

Херсонський міський фонд підтримки підприємництва розпочав

«Школу молодого підприємця»

 

У Херсонському державному університеті відбулися перші заняття пятикрокового  модуляз основ підприємницької діяльності«Школа молодого підприємця» для усіх бажаючих студентів Вишу ІІ – ІVкурсів. Програма започаткована Херсонським міським фондом підприємництва у межах  «Програми підтримки та розвитку малого підприємництва у м. Херсоні» , що організовуються  у співпраці з профсоюзною спількою студентів ХДУ.

Вже багато років подібні курси для  початківців у бізнесі є невід'ємною частиною  програми підтримки підприємництва майже в усіх розвинених країнах. Досвід показує, що в результаті  підвищується ефективність  інших заходів сприяння підприємництву, оскільки майбутні підприємці краще підготовлені до своєї ролі і цілеспрямовано може бути використаний їх не запитуваний потенціал.

Метою програми є виявлення молоді з підприємницьким потенціалом, формування у них знань і умінь, необхідних для успішного початку та ведення у майбутньому власної справи, оволодіння навичкою бізнес - планування, підготовка індивідуального бізнес-плану кожним учасником, готовність до майбутньої реєстрації бізнесу і втілення бізнес – плану в життя. Важливою особливістю розробки данного модуля є те, що весь курс систематизований у п’яти заняттях та охоплює основні аспекти підготовки початківців. серед яких і тестування студентів на готовність до ведення власної справи, і основи моделювання бізнесу, і бізнес-проектування, і основні засади сучасного маркетингу. Матеріали модуля протягом кількох років складались та опрацьовувались з рекомендацій та порад підприємців, викладачів Вищів, керівників підприємств, громадських експертів.

Курс розроблений таким чином, що утворює у початківця цілісну картину бачення процесу створення своєї власної справи і своєї особистості у цьому процесі. Заняття ведуть модератори з багаторічним досвідом підприємницької діяльності, а також до участі у дискусіях долучаються підприємці, які власними прикладами «успішних історій» розкривають секрети сучасної організації власної справи.

Детальніше про сам навчальний Модуль. Складається він з  5 етапів – кроків:

Крок перший:З'ясування власної підприємницької поведінки

Учбовий процес починається етапом, на якому учасники можуть дізнатися про свої підприємницькі здібності. Це досягається  спеціально розроблених вправ, ігор і тестів, які моделюють певні аспекти підприємницької поведінки і таким чином дають кожному учасникові шанс самому з'ясувати, чи здатний він бути підприємцем. Учасники, які виявили, що підприємництво не відповідає їх здібностям і представленням, зазвичай на цьому етапі самі ідуть.

Крок другий:Пошук ділової ідеї

На цьому етапі кожен учасник формує  власну бізнес ідею. Але все-таки часто йдеться про ідеї, які не відповідають здібностям і можливостям майбутнього підприємця або, які ще абсолютно не перевірені. На цьому етапі навчання пропонуються методи для пошуку багатьох ідей, на основі чого учасники вчаться вибирати поступово з безлічі ідей багатообіцяючі ідеї, і перевіряти їх в реальних умовах. У кінці цього етапу часто трапляється, що учасники тренінгу міняють свою попередню ідею. З цього етапу учасники програми знайомляться з успішними підприємцями нашого міста, які були колись випускниками  ВУЗу.

Крок третій:Бізнес-планування «Від ідеї до реалізації бізнес-плану»

Учасники програми вчаться розробляти детальний бізнес-план по своїй вибраній ідеї, який відповідає вимогам фінансуючих установ. План охоплює наступні сфери: стратегія маркетингу, планування виробництва, організація підприємства, фінансове планування.

Тому, досконало зупиняємось на процесі: «від ідеї до реалізації бізнес-плану».

Крок четвертий:Бізнес-планування  «Вироблення маркетингових стратегій і тактик».

Оскільки більшість учасників тренінгу не мають виробничий - економічних знань, спочатку даються значні знання в цій області. В якості методу навчання при цьому застосовується, як і на інших етапах, інтерактивний метод навчання .  Учасники дізнаються з гри про проблеми планування на прикладі виготовлення простого продукту. Їх способи рішення, які вони знаходять в грі, згодом систематизувалися, узагальнюються і розвиваються далі під час обговорення. Складання власного бізнес-плану полегшується за допомогою методичного посібника, який розкладає увесь процес планування на легко  оброблювані частини.

Крок п’ятий: Презентація бізнес-плану. Ділова гра «Міграція капіталу »

Наприкінці тренінгу кожен учасник представляє свій розроблений бізнес-план на муніципальному рівні групі фахівців: працівникам адміністрації, депутатам міської Ради, представникам філій банків, співробітникам фонду підтримки підприємництва, успішним підприємцям, які на цей час перетворюються з експертів у своїй справі в «інвесторів» у бізнес-ідеї молодих початківців власного бізнесу. Мета презентації - отримати зворотний зв'язок фахівців про життєздатність ідеї, правильності її вибору та вдалому маркетингу.

Увесь курс триває в середньому до 3 тижнів, включаючи навчання на всіх етапах, в тому числі з домашніми завданнями і часом  на підготовку бізнес-плану та його презентації.

Важливо, що у студентської аудиторії значну стурбованість  та дискусію викликало не співставлення знань і навичок, отриманих у ВНЗ та  перспективи започаткування власної підприємницької діяльності, як важливої складової виживання у сучасному суспільстві з урахуванням євроінтеграційних процесів нашої країни.

Адже не секрет, що настільки конкурентноздатними будуть наші випускники вишів на ринку праці залежить ефективність економіки та стабільність соціального стану міста, області та держави в цілому.

Навчити молодих людей бачити майбутнє через призму реалій конкурентності, сприймати університетські знання та європейські можливості України, як потенціал для підприємницької ініціативи, створення бази економічного благополуччя для себе та своєї держави – це і є найважливіша мета програми «Школа молодого підприємця» Херсонського міського фонду підтримки підприємництва».

На фото, запрошенні експерти фонду,  представники малого та середнього бізнесу:

Андрій Кулак – генеральний директор Scientific Prudukction Enterprise “Vivat”,

колишній випускник ХДУ

Ілля Вольський– генеральний директор ТОВ «АГРО-ВОЛЯ» , колишній випускник

ХДУ

Наталя Кравець – директор Херсонського фонду підтримки підприємництва

Студенти ХДУ, 2-3-4- курсів філологічного факультету, факультету іноземних мов,

факультету фізичного виховання.