МКП "Херсонелектротранс"

1.Цілі діяльності підприємства

2.Квартальна, річна фінансова звітність комунального підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування.

2.1.Фінансова звітність підприємства за 2017 рікзавантажити
2.2. Фінансова звітність підприємства за 2018 рік
завантажити
2.3. Фінансова звітність підприємства за 2019 рік
завантажити
2.4. Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2019 рік
завантажити
2.5. Фінансова звітність підприємства за 1 квартал 2020 рокузавантажити
2.6. Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 1 квартал 2020 рокузавантажити
2.7. Фінансова звітність підприємства за 2 квартал 2020 рокузавантажити
2.8. Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2 квартал 2020 рокузавантажити
2.9. Фінансова звітність підприємства за 3 квартал 2020 рокузавантажити
2.10. Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 3 квартал 2020 рокузавантажити

4.Статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше.

4.1. Статут МКП "Херсонелектротранс", затверджений рішенням міської ради від 24.02.2012 № 547завантажити

5. Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального господарства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

7.Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального підприємства

8. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку зі звільненням.

9. Рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального підприємства

9.1.Рішення міської ради №709 від 31 січня 2008 року "Про затвердження Програми розвитку міського електротранспорту м.Херсона на 2008/15 роки в новій редакції"завантажити

9.2.Рішення міської ради №670 від 28 квітня 2017 року "Про надання згоди міському комунальному підприємству (МКП) «Херсонелектротранс» на списання тролейбусів та інших основних засобів"завантажити

9.3.Рішення міської ради №1109 від 22 грудня 2017 року "Про затвердження Міської програми розвитку міського електротранспорту на 2018-2020 роки"завантажити

9.4.Рішення міської ради №1211 від 23 лютого 2018 року "Про внесення змін та доповнень до Міської програми розвитку електротранспорту в м. Херсоні на 2018-2020 роки"завантажити

9.5.Рішення міської ради №1304 від 30 березня 2018 року "Про внесення змін до рішення міської ради від 28.04.2017 № 670"завантажити

9.6.Рішення міської ради №1501 від 18 липня 2018 року "Про Звіт щодо виконання Цільової програми розвитку міського електротранспорту м. Херсона на період до 2017 року"завантажити

9.7.Рішення міської ради №1709 від 30 листопада 2018 року "Про укладення угоди про підготовку кредитного фінансування для поліпшення інфраструктури громадського транспорту міста Херсона шляхом оновлення пасажирського рухомого складу міського комунального підприємства «Херсонелектротранс»"завантажити

9.8.Рішення міської ради №1828 від 18 січня 2019 року "Про затвердження Угоди про підготовку кредитного фінансування від 27 грудня 2018 року"завантажити

9.9.Рiшення виконкому №109 від 26 лютого 2019 року "Про затвердження фінансового плану міського комунального підприємства «Херсонелектротранс» на 2019 рік"завантажити

9.10.Рiшення виконкому №176 від 16 квітня 2019 року "Про затвердження висновку стосовно доцільності залучення кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту «Поліпшення інфраструктури громадського транспорту міста Херсона шляхом оновлення пасажирського рухомого складу міського комунального підприємства «Херсонелектротранс» під гарантію Херсонської міської ради"завантажити

9.11.Рішення міської ради №2036 від 21 червня 2019 року "Про внесення змін до Міської програми розвитку електротранспорту в м.Херсоні на 2018-2020 роки"завантажити

9.12.Рішення міської ради №2182 від 16 жовтня 2019 року "Про погодження міському комунальному підприєхмству (МКП) "Херсонелектротранс" отримання кредиту від ЄБРР та надання гарантії Херсонської міської ради ЄБРР для забезпечення виконання боргових зобов'язань МКП "Херсонелектротранс" за кредитом, що залучається для реалізації інвестиційного проєкту "Поліпшення інфраструктури громадського транспорту міста Херсона шляхом закупівлі нових тролейбусів та супутнього ремонту обладнання, ремонту та модернізації тролейбусної контактної мережі""завантажити

9.13.Рішення міської ради №2248 від 20 грудня 2019 року "Про внесення змін до Міської програми розвитку електротранспорту в м.Херсоні на 2018-2020 роки"завантажити

9.14.Рішення міської ради №2309 від 1 квітня 2020 року "Про внесення доповнень до Міської програми розвитку електротранспорту в м. Херсоні на 2018 ‒ 2032 роки"завантажити

9.15. Рiшення виконкому №179 від 19 травня 2020 року "Про затвердження фінансового плану міського комунального підприємства «Херсонелектротранс» на 2020 рік"завантажити

9.16. Рішення міської ради №2472 від 28 серпня 2020 року "Про внесення змін до Міської програми розвитку електротранспорту в м.Херсоні на 2018-2032 рокизавантажити

10.Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками

11.Відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

12.Інформація про операції та зобов’язання комунального підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.