Протидія корупції

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та іншими особами

Система законодавчих актів по запобіганню та продидії корупції в Україні

Система законодавчих актів по запобіганню корупції в Україні

Закон України "Про очищення влади"

Увага!

Зміни порядку декларування!

 З 01 січня 2017 року, відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції », на підставі рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», всі особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016  № 3.
Шановні херсонці!

Якщо ви зіштовхнулись з проявами корупції, вам стало відомо про корупційні діяння, звертайтесь за номером «гарячої лінії» міського голови 49 – 33 – 40.

Нагадуємо, що корупція – це використання особою наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди.Розпорядженням міського голови від 13.01.2014№6-рзатвердженоПлан заходів стосовно реалізації у виконавчих органах Херсонської міської ради Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2014-2015 роки (завантажити)

План заходів
стосовно реалізації у виконавчих органах Херсонської міської ради
Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2014-2015 роки

I. Заходи в системі управління та адміністративних послуг

1.1. Забезпечення зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб із посадовими особами виконавчих органів міської ради, зокрема шляхом застосування інноваційних технологій, що забезпечують підвищення рівня об’єктивності та прозорості прийняття виконавчими органами міської ради відповідних розпорядчих актів.

 

Заступники міського голови, відділ діловодства, відділ за зверненнями громадян, відділ інформаційного та програмного забезпечення міської ради Протягом 2014-2015 років

1.2. Забезпечення розширення сфери застосування принципу «мовчазної згоди» під час надання погоджень, висновків, дозвільних документів тощо.

 

Департамент містобудування та землекористування Протягом 2014-2015 років

1.3. Забезпечення своєчасного надання до сектора взаємодії з правоохоронними органами та з питань застосування антикорупційного законодавства юридичного управління міської ради інформації про результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій органів місцевого самоврядування.

 

Відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування Протягом 2014-2015 років, щорічно, до 01 лютого

 1.4. Проведення функціонального огляду діяльності виконавчих органів міської ради з метою усунення поєднання в одному органі інспекційних функцій та функцій з надання адміністративних послуг.

 

Сектор взаємодії з правоохоронними органами та з питань застосування антикорупційного законодавства юридичного управління, відділ адміністративних послуг міської ради

Протягом І півріччя 2014 року

II. Забезпечення доброчесності на службі в апараті Херсонської міської ради та її виконавчих органах

2.1. Забезпечення неухильного дотримання вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», зокрема в частині процедури конкурсного відбору кандидатів на зайняття посад, статті 11 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» щодо проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчих органах міської ради, розстановки кадрів, статті 14 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» щодо врегулювання конфлікту інтересів.

 

Відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування, сектор по взаємодіїз правоохоронними органами та з питань застосування антикорупційного законодавства юридичного управління міської ради Протягом 2014-2015 років

2.2. Організаційне забезпечення надання посадовими особами виконавчих органів міської ради декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру щодо них та членів їх сімей.

 

Відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування міської ради Протягом 2014 - 2015 років

2.3. Визначення напрямку підвищеного корупційного ризику, проведення аналізу кадрового забезпечення цих ділянок роботи, вжиття організаційних заходів щодо унеможливлення проявів корупції, створення дієвого кадрового резерву для укомплектування зазначених ділянок роботи.

 

Керівники виконавчих органів міської ради, відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування,сектор взаємодії з правоохоронними органами та з питань застосування антикорупційного законодавства юридичного управління міської ради Протягом 2014-2015 років

III.Формування громадської підтримки політикизапобігання і протидії корупції

3.1.Надання до управління громадських зв'язків міської радианалізу стану роботи із запобігання тапротидії корупції у виконавчих органах Херсонської міської ради,для розміщення їх на офіційному сайті міста.

 

 Сектор взаємодії з правоохоронними органами та з питань застосування антикорупційного законодавства юридичного управління міської ради, управління громадських зв’язків Протягом 2014-2015 років

3.2.Забезпечення роботи «гарячої» телефонної лінії та центральної диспетчерської служби «1580».

 

 Управління з питань НС та ЦЗН,відділ за зверненнями громадян (сектор оперативного реагування) міської ради Протягом 2014-2015 років

3.3.Забезпечення доступу громадськості до проектів нормативно-правових документівдля ознайомлення, зокрема шляхом їх розміщення на офіційному сайті міста.

 

Керівники виконавчих органів міської ради,відділ інформаційного та програмного забезпечення міської ради Протягом 2014-2015 років

IV. Заходи, спрямовані на взаємодію зі спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері запобігання та протидії корупції

4.1.Здійснення аналізу стану запобігання та протидії корупції у виконавчих органах міської ради, за наданими матеріалами спеціально уповноважених суб'єктів у сфері запобігання та протидії корупції, вжиття, за їх результатами, скоординованих заходів.

 

Сектор взаємодії з правоохоронними органами та з питань застосування антикорупційного законодавства юридичного управління міської ради Протягом 2014-2015 років

4.2.Систематичне проведення аналізу стану корупційних проявів під час здійснення повноважень виконавчими органами міської ради у сфері пріоритетних напрямків діяльності. Вжиття, за підсумками аналізу, скоординованих заходів протидії таким явищам.

 

Керівники виконавчих органів міської ради,сектор взаємодії з правоохоронними органами та з питань застосування антикорупційного законодавства юридичного управління міської ради Протягом 2014-2015 років

V. Заходи, спрямовані на навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради

5.1.Забезпечення проходження підвищення кваліфікації посадовими особами виконавчих органів міської ради в Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій з питань запобігання і протидії корупції щодо дотримання антикорупційного законодавства.

 

Керівники виконавчих органів міської ради,відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування міської радиПостійно

VІ. Заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів посадових осіб виконавчих органів міської ради та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення

6.1. Недопущення випадків виникнення конфлікту інтересів серед посадових осіб виконавчих органів Херсонської міської ради. У разі його виникнення, невідкладно у письмовій формі повідомляти міського голову про наявність конфлікту інтересів.

 

Керівники виконавчих органів міської ради, сектор взаємодії з правоохоронними органами та з питань застосування антикорупційного законодавства юридичного управління міської ради Постійно

6.2. Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи з кандидатами на заміщення вакантних посад та посадовими особами виконавчих органів міської ради щодо відомостей стосовно близьких осіб, які працюють в одній сфері та можуть бути в безпосередньому підпорядкуванні, а у разі виникнення обставин щодо обмеження роботи близьких осіб, негайно вживати заходів щодо усунення таких обставин.

 

Відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування, керівники виконавчих органів міської ради, сектор взаємодії з правоохоронними органами та з питань застосування антикорупційного законодавства юридичного управління міської ради Постійно

6.3. Письмове попередження осіб, які вперше прийняті на службу до виконавчих органів міської ради, про встановлені законодавством обмеження.

 

Відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування міської ради

Постійно

6.4. Здійснення перевірки можливого виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб виконавчих органів міської ради під час розгляду звернень громадян та юридичних осіб.

 

Сектор взаємодії з правоохоронними органами та з питань застосування антикорупційного законодавства, відділ за зверненнями громадян, керівники виконавчих органів міської ради Постійно

6.5. Аналіз інформації правоохоронних і судових органів щодо притягнення посадових осіб виконавчих органів міської ради до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень для внесення пропозицій міському голові про усунення причин та умов їх скоєння

 

Сектор взаємодії з правоохоронними органами та з питань застосування антикорупційного законодавства юридичного управління міської ради Щокварталу, до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

 Архів новин