ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ О.С ЛУЧАНСЬКОГО» ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ О.С ЛУЧАНСЬКОГО» ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1. Правова  підстава проведення конкурсу –  Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу  охорони здоров’я Херсонської міської ради, затверджений рішенням міської ради від 14.03.2019 № 1892.

2. Найменування Закладу – комунальне некомерційне підприємство «Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С. Лучанського» Херсонської міської ради. Юридичне місцезнаходження - 73005, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  МІСТО ХЕРСОН, ВУЛИЦЯ КРИМСЬКА, 138. Фактичне місцезнаходження - 73005, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  МІСТО ХЕРСОН, ВУЛИЦЯ КРИМСЬКА, 138. Місцезнаходження структурних підрозділів зазначено у Статуті закладу.

3. Основні напрями діяльності -  забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг первинного та вторинного рівнів у порядку та обсязі, встановлених законодавством України.

4. Статут підприємства -  додається.

5. Структура закладу – зазначена у Статуті.

6. Кошторисні призначення станом на 01.07.2019 – 92 719 513, 94 грн.

7. Дата початку прийому документів – 05.07.2019. Кінцева дата – 19.07.2019. Документи приймаються за адресою: 73005, м. Херсон, вул. Перекопська, 166, Управління охорони здоров’я міської ради, каб. 413, понеділок-четвер – з 08.00 до 17.00, пятниця – з 08.00 до 15.45 год.

8. Телефон та електронна адреса для довідок – (0552) 35-21-12, (0552) 35-35-16. zdraw@ukr.net

9. Перелік документів, подаються Претендентом для участі в Конкурсі:

- Копія паспорта громадянина України.

- Письмова заява про участь у Конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно із зразком.

- Резюме у довільній формі.

-  Автобіографія.

-  Копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність Претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи.

- Згода на обробку персональних даних згідно із зразком.

- Конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формах.

- Довідка МВС про відсутність судимості.

- Медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічному та наркологічному закладах охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України.

-  Попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно із зразком.

- Заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із зразком.

- Підтвердження подання декларації особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“) згідно із зразком.

 Документи, крім заяви про участь у Конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

 Особа, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе Претендент.

 10. Вимоги до претендента.

 Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Охорона здоров’я» та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я" або "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки".

Стаж роботи на керівних посадах - 7 років.

11.  Вимоги до конкурсної пропозиції.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку Закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

- План реформування закладу протягом одного року.

-  Заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції.

- Пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Закладу.

- Пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Закладу.

Обсяг – не більш 15 сторінок друкованого тексту в електронній та паперовій формі. Шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал - одинарний.

12. Умови оплати праці керівника Закладу із зазначенням істотних умов контракту.

Розмір посадового окладу складає 13 948 грн. Надбавки, премія  визначаються нормативно-правовими актами, локальними документами підприємства (Колективним договором, Положенням про преміювання, Положенням про оплату праці тощо).

13. Дата та місце проведення конкурсу – «24» липня 2019, о 14.00 год. мала зала адмінбудівлі Херсонської міської ради та її виконавчого комітету. (м. Херсон,  просп. Ушакова, 37, 37003).