Окно     
        

Дорогі херсонці!


Представляємо вашій увазі нову версію сайту Херсонської міської ради. Ми постаралися перенести туди все найважливіше і необхідне. Але деякий час сайт буде знаходитися в тестовому режимі, щоб ми змогли впровадити всі ваші можливі правки та побажання, аби він був максимально зручним і функціональним для херсонців та всіх відвідувачів.
Переходьте на новий сайт Херсонської міської ради та залишайтеся з нами: https://miskrada.kherson.ua/
          

ОГОЛОШЕННЯ про проведення у 2019 році конкурсу на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг

Управління соціальної політики Херсонської міської ради (далі - Управління) оголошує конкурс на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг (далі – конкурс)у рамках міської цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2019 роки.

 

Конкурс проводиться відповідно до Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 № 324 та наказу Управління соціальної політики Херсонської міської ради від 21.08.2018 № 45 «Про проведення конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг».

Мета конкурсу

Конкурс проводиться з метою залучення недержавних суб’єктів до надання соціальних послуг із використанням  механізму соціального замовлення.

 

Предмет конкурсу

Конкурс оголошується для надання наступних соціальних послуг:

 

- паліативна та хоспісна допомога  для членів  територіальної  громади міста Херсона та людей, які живуть з ВІЛ;

-протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу (профілактика соціально небезпечних захворювань, консультування,  соціальний супровід ВІЛ-інфікованих осіб).

 

Обсяг, якісні та кількісні характеристики соціальних послуг, що є предметом соціального замовлення,додаються.

Відомості про конкурс із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг

 

Обсяг бюджетних коштів

До фінансування соціальних послуг в межах конкурсу залучаються кошти міського бюджету в обсязі200,0тис грн.:

-50,0 тис грн. –протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу (профілактика соціально небезпечних захворювань, консультування,  соціальний супровід ВІЛ-інфікованих осіб).

-150,0 тис. грн. паліативна та хоспісна допомога для членів територіальної громади  міста Херсона та людей, які живуть з ВІЛ.

 

Строки проведення конкурсу

Конкурс триватиме протягом серпня-вересня 2019 року.

Початок прийомуконкурсних пропозицій -  22 серпня 2019 року.

Конкурсні пропозиції приймаютьсь щоденно, крім суботи та неділі, з 9.00 до 16.00, обідня перерва – з 12.00 до 12.45.

Кінцевий термінприйому конкурсних пропозицій -  20 вересня 2019 року до 15 год.45 хв.

Конкурсна пропозиція, надана після закінчення встановленого терміну, не розглядатиметься. 

Час розкриттяконкурсних пропозицій – 23 вересня 2019 року о  10.00 годині.

Адреси:

- подання конкурсних пропозицій:м. Херсон, вул. Потьомкінська(Карла Маркса), 29, каб. №1, №2,

електронна адресаорганізатора конкурсу: lena454433@ukr.net

 

Розкриття  конкурсних  пропозицій:м. Херсон, вул. Потьомкінська (Карла Маркса), 29, каб. №7. 

 

Вимоги до учасників конкурсу

До участі у конкурсі запрошуютьсянедержавніюридичні особи та фізичні особи - підприємці, які відповідно до вимог чинного законодавства мають право надавати соціальні послуги на професійній основі, та відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 року № 1039.

 

Обов’язковими вимогами є:

- наявність статутних документів, цивільно-правових договорів (для фізичних осіб - підприємців), в яких визначено перелік соціальних послуг, затверджений Мінсоцполітики, категорії осіб, яким вони надаються;

- дотримання державних стандартів соціальних послуг;

- відповідний фаховий рівень працівників суб’єкта, зокрема соціальних працівників, інших фахівців, які надають соціальні послуги, що підтверджується документом про освіту державного зразка;

-відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

-наявність матеріально-технічної бази, необхідної для надання соціальних послуг;

-наявність кваліфікованого медичного персоналу (для суб’єктів, що надають соціальні послуги із паліативного/хоспісного догляду);

 

 

Конкурсна пропозиція

 

Конкурсна пропозиція:

- складається за встановленоюформою;

- надається в 2 примірниках;

- надається в окремому запечатаному конверті (зразок оформлення конверту).

 

УВАГА!

 Для кожної соціальної послуги повинна бути заповнена окрема конкурсна пропозиція.

 

2. Документи, які надаються разом з Конкурсною пропозицією:

учасниками конкурсу -юридичними особами:

- копії установчих документів;

- копія балансу за попередній рік;

- довідка територіального органуДФСпро відсутність податкового боргу, видана не пізніше ніж за місяць до подання конкурсної пропозиції;

- довідка з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунків в банківських установах та про відсутність заборгованості по сплаті відсотків по кредитах станом на останній день місяця, що передує дню розгляду конкурсних пропозицій.

 

учасниками конкурсу -фізичними особами-підприємцями:

- копія паспорта;

- копія податкової декларації про майновий стан і доходи та/або податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за попередній рік;

- довідка територіального органуДФС про відсутність податкового боргу, видана не пізніше ніж за місяць до подання конкурсної пропозиції;

- довідка з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунків в банківських установах та про відсутність заборгованості по сплаті відсотків по кредитах станом на останній день місяця, що передує дню розгляду конкурсних пропозицій.

 

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути пронумеровані та скріплені у папки.

Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, подаються на електронному носії (з розбірливо написаною на ярлику назвою претендента) разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.

Конкурсна пропозиція не повертається учаснику конкурсу.

Конкурсна пропозиція, надіслана факсом або електронною поштою, не розглядатиметься.

Форми документів, заповнені частково або без дотримання вимог, вважаються неприйнятними та до розгляду не допускаються.

 

Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отриматиза адресою:м.Херсон, вул. Потьомкінська (Карла  Маркса), 29, каб. №1, №2,щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 8.00до 12.00 год., з 14.00 до 16.00.

 

Критерії та порядок визначення переможців

Конкурсні пропозиції оцінюються за такими критеріями:

- відповідність діяльності учасника конкурсу критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги;

- фінансовий стан учасника конкурсу, у тому числі наявність кредиторської заборгованості, можливість надання послуг за власний рахунок з вартісною оцінкою соціальних послуг, стан матеріально-технічної бази;

- досвід учасника конкурсу у сфері надання соціальних послуг;

- кваліфікація персоналу, який залучається до надання соціальної послуги, у тому числі наявність відповідної освіти та досвіду роботи;

- планована кількість отримувачів соціальних послуг;

- вартість соціальних послуг, соціальне замовлення яких передбачається здійснити.

 

Конкурсна комісія відхиляє конкурсну пропозицію у разі:

- оформлення конкурсної пропозиції з порушенням вимог, установлених замовником соціальних послуг;

- невідповідності конкурсної пропозиції умовам конкурсу;

- надходження конкурсної пропозиції після закінчення визначеного строку за допомогою засобів поштового зв’язку.

 

Конкурсні пропозиції оцінюються за кожним з критеріїв за шкалою від 0 до 10 балів.

Переможцями конкурсу визнається учасник конкурсу, конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу загальну суму балів.

 

КОНТАКТИ

Контактні особи:

-  Лешко Лариса Леонідівна, контактний тел.: (0552) 45-44-33;

-  Ісакова Ірина Володимирівна, контактний тел.: (0552) 45-44-37, 

Адреса електронної пошти:lena454433@ukr.net