ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБІР ІДЕЙ ПРОЕКТІВ Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБІР ІДЕЙ ПРОЕКТІВ
до проекту плану заходів з реалізації у 2018 — 2020 роках
Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

 

Херсонська обласна державна адміністрація та Херсонська обласна рада починають розробку проекту плану заходів з реалізації у 2018 - 2020 роках Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року.

Запрошуємо усіх осіб, зацікавлених у розвитку свого регіону, органи місцевого самоврядування, місцеві органи державної влади, громадські організації, установи та організації усіх форм власності запропонувати ідею(ї) проекту(ів), які дозволять реалізувати завдання Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року.

 

Ідеї проектів обов’язково повинні відповідати таким критеріям:

1. Проектні ідеї повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди.

2. Отримувачем вигод від реалізації проекту не може бути окрема фізична або юридична особа.

3. Термін реалізації проекту — не більше як 3 роки (з 2018 року до 2020 року).

4. Подібний проект ще не реалізовувався на відповідній території.

5. Існує людська та технічна спроможність для реалізації проекту.

6. Проектна ідея має бути представлена у формі, що додається.

7. Проектну ідею має бути надіслано не пізніше 01 березня 2017 року.

 

Проектні ідеї повинні відповідати одному із п’яти ключових завдань регіонального розвитку:

1) скорочувати внутрішньорегіональні дисбаланси розвитку завдяки підтримці менш розвинутих територій та територій з проблемами розвитку (через використання економічних стимулів та інструментів, інструментів розвитку сільських територій);

2) стимулювати розвиток міст, селищ як центрів економічного зростання) та їх взаємодію з прилеглими територіями (реалізовуючи заходи з розбудови та зміцнення економічної інфраструктури міст);

3) підтримувати функціональну взаємодію територіальних громад та примножувати їх роль у розвитку регіону (заходи із вирішення спільних проблем ЖКГ, зайнятості, інженерної інфраструктури);

4) забезпечувати регіональну доступність (право громадян мати можливість зайнятості, отримання адміністративних, соціальних послуг, культурного розвитку незалежно від місця проживання), що передбачає заходи із розвитку інженерної інфраструктури, телекомунікації, інформаційних мереж, закладів підтримки бізнесу, а також оздоровчих, освітніх закладів, з метою запобігання міграції населення з регіону тощо;

5) забезпечувати міжрегіональну співпрацю Херсонської області.

 

Заповнені форми надсилайте на електронну адресу _____________ районної державної адміністрації (міської ради)для подальшого подання обласній адміністрації.

За результатами відбору кращі проектні ідеї увійдуть до проекту плану заходів з реалізації у 2018 - 2020 роках Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року.


Форма пропозиції ідеї проекту