Оголошується конкурс на призначення управителя багатоквартирного будинку на об’єкти, по яким конкурс не відбувся

 

На виконання вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 13.06.2016 № 150, 31.01.2018 повторно оголошується конкурс на призначення управителя багатоквартирного будинку на  об’єкти, по яким конкурс не відбувся.

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

Департамент житлово – комунального господарства Херсонської міської ради

вул. Ярослава Мудрого (Радянська), 45, м. Херсон,73000

2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу

Сокол Ольга Вікторівна - заступник начальника виробничо-технічного відділу управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Херсонської міської ради, секретар комісії

Шалагін Дмитро Володимирович - начальник виробничо-технічного відділу управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Херсонської міської ради, заступник голови комісії

тел./факс. (0552) 26 67 98

Для отримання конкурсної документації необхідно звертатися до департаменту житлово – комунального господарства Херсонської міської ради (вул. Ярослава Мудрого (Радянська), 45, м. Херсон,73000)

 

3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій

- ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,  зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної  площі об’єкта конкурсу – максимально 50 балів;

- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою – максимально 15 балів;

- наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) – максимально 15 балів;

- фінансова спроможність учасника конкурсу – максимально 10 балів;

- наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства – максимально 10 балів.

4.Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання

4.1. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявністю) із зазначенням кількості сторінок; відмітка про засвідчення копії документа повинна складатися зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису уповноваженої особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії та скріплюватися печаткою (за наявності), засвідчуватися повинна кожна сторінка копії документу.

4.2. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають:

 4.2.1. заяву про участь у конкурсі, у якій зазначають:

фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ.

 4.2.2 оригінали або завірені належним чином копії наступних документів:

- копія статуту або іншого засновницького документу суб'єкта господарювання;

- довідка з органів статистики про реєстрацію;

- довідки відповідних  органів  державної  фіскальної служби про відсутність  (наявність) заборгованості  за  податковими  зобов'язаннями та  платежами ;

- копія балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;

- довідка довільної форми, що містить інформацію про наявність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні суб’єкта господарювання);

- довідка довільної форми, що містить інформацію про наявність  персоналу суб'єкта господарювання з зазначенням кількості, рівня освіти, досвіду, кваліфікації  працівників (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) станом на  1-ше число місяця, у якому подається конкурсна пропозиція ;

- довідка довільної форми, що містить інформацію про наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

- копія паспорту та лист-згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних суб'єкта господарювання, які передбачено нормами чинного  законодавства (для фізичних осіб-підприємців);

- документ що підтверджує право  уповноваженої особи представляти інтереси учасника конкурсу та засвідчувати своїм підписом документи, що стосуються конкурсу, контактні телефони цієї особи для надання інформації щодо проведення конкурсу.

- розрахунок ціни надання послуги з управління багатоквартирним будинком. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) по кожному багатоквартирному будинку об’єкта конкурсу.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

5. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  конкурсних пропозицій

Спосіб: Конкурсна пропозиція подається особисто керівником учасника конкурсу або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Місце: Україна,  Херсонська область,  м. Херсон,  вул. Ярослава Мудрого (Радянська), буд. 45,  73000, виробничо-технічний відділ управління житлового господарства департаменту житлово – комунального господарства Херсонської міської ради

Кінцевий строк: 13березня 2018 до 10 год.00хв. каб.204.

6. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

м. Херсон,  вул. Ярослава Мудрого (Радянська), буд. 45, каб.107

14 березня 2018 о 10год.00хв.».