План підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

№ з/п

Вид (розпоряд-ження, наказ, рішення тощо)

Назва проекту регуляторного акта

Мета прийняття

Строк підготовки

Підрозділ, відповідальний за розробку

1.

Рішення виконавчого комітету міської ради

Виключено з плану.

Зміни затверджені міським головою від 29.11.2018

"Про затвердження переліку платних робіт (послуг), що виконуються комунальною установою "Трудовий архів м. Херсона", та тарифів на них"

Приведення до норм чинного законодавства переліку платних робіт (послуг), що виконуються комунальною установою "Трудовий архів м. Херсона", та встановлення тарифів.

2018рік

Архівний відділ міської ради, комунальна установа "Трудовий архів м. Херсона"

  Додатково
від 23.01.2018
       
2. Рішення виконавчого комітету міської ради "Про встановлення вартості проїзду у міському пасажирському транспорті м. Херсона" Встановлення у місті Херсоні тарифів на послуги з перевезення пасажирів та багажу на міських автобусних та тролейбусних маршрутах загального користування, що забезпечуватимуть відшкодування у повному обсязі економічно обґрунтованих витрат підприємств-перевізників 2018 рік Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв’язку Херсонської міської ради 
  Додатково
від 10.05.2018
       
4. Рішення виконавчого комітету міської ради "Про затвердження Правил користування міським пасажирським автомобільним та електричним транспортом в м. Херсоні" Визначення порядку проїзду, прав та обов’язків пасажирів, а також взаємовідносин перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг, враховуючи особливості транспортної інфраструктури в м. Херсоні 2018 рік Управління транспорт-ної, дорожньої інфра-структури і зв’язку Херсон-ської міської ради
   Додатково
від 01.11.2018
       
5. Рішення виконавчого комітету міської ради "Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Херсоні" - Підвищення ефективності та надійності функціонування систем водовідведення міста Херсона;
- Встановлення допустимих концентрацій забруднень в промислових стічних водах, що скидаються до систем централізованого водовідведення м. Херсона;
- Встановлення порядку проведення та оформлення процедури відбору проб і порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення
2018 рік Департамент житлово-комунального господарства Херсонської міської ради