План підготовки проєктів регуляторних актів виконавчими органами Херсонської міської ради на 2021 рік

з/п

Вид (розпоряд-ження, наказ, рішення тощо)

Назва проєкту регуляторного акта

Мета прийняття

Строк підготов-ки

Підрозділ, відповідаль-ний за розробку

1.

Рішення виконавчого комітету міської ради

"Про затвердження переліку платних робіт (послуг), що вико-нуються комунальною установою "Трудовий архів м. Херсона», та тарифів на них"

Приведення до норм чинного законодавства переліку платних робіт (послуг), що виконуються комунальною установою "Трудовий архів м. Херсона", та встановлення тарифів на них

Червень

2021 року

Архівний відділ міської ради

2.

Рішення міської ради

"Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Херсонської міської територіальної громади"

Приведення до норм чинного законодавства Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Херсонської міської територіальної громади, збільшення надходжень від орендної плати за використання нерухомого майна

IV квартал

2021 року

Управління комунальної власності міської ради

3.

Рішення виконавчого комітету

міської ради

"Про затвердження Правил користування міським пасажирським автомобільним та елек-тричним транспортом в м. Херсоні"

Підвищення рівня надання транспортних послуг:

- визначення порядку проїзду пасажирів;

- встановлення прав і обов’язків для пасажирів та перевізників всіх форм власності, їх взаємовідносин;

- підвищення якості й безпеки надання послуг з перевезення пасажирів;

- забезпечення контролю за дотриманням перевізниками вимог нормативно-правових документів у сфері пасажирських перевезень тощо.

2021 рік

Управління транспортної, дорожньої інфраструк-тури і зв’язку міської ради