План підготовки проєктів регуляторних актів виконавчими органами Херсонської міської ради на 2021 рік

з/п

Вид (розпоряд-ження, наказ, рішення тощо)

Назва проєкту регуляторного акта

Мета прийняття

Строк підготов-ки

Підрозділ, відповідаль-ний за розробку

1.

Рішення виконавчого комітету міської ради

"Про затвердження переліку платних робіт (послуг), що вико-нуються комунальною установою "Трудовий архів м. Херсона», та тарифів на них"

Приведення до норм чинного законодавства переліку платних робіт (послуг), що виконуються комунальною установою "Трудовий архів м. Херсона", та встановлення тарифів на них

Червень

2021 року

Архівний відділ міської ради

2.

Рішення міської ради

"Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Херсонської міської територіальної громади"

Приведення до норм чинного законодавства Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Херсонської міської територіальної громади, збільшення надходжень від орендної плати за використання нерухомого майна

IV квартал

2021 року

Управління комунальної власності міської ради

3.

Рішення виконавчого комітету

міської ради

"Про затвердження Правил користування міським пасажирським автомобільним та елек-тричним транспортом в м. Херсоні"

Підвищення рівня надання транспортних послуг:

- визначення порядку проїзду пасажирів;

- встановлення прав і обов’язків для пасажирів та перевізників всіх форм власності, їх взаємовідносин;

- підвищення якості й безпеки надання послуг з перевезення пасажирів;

- забезпечення контролю за дотриманням перевізниками вимог нормативно-правових документів у сфері пасажирських перевезень тощо.

2021 рік

Управління транспортної, дорожньої інфраструк-тури і зв’язку міської ради


Доповнення до Плану від 05.01.2021
 

1.

Рішення міської ради

"«Про внесення змін до Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в м. Херсоні»

Впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м.Херсона, запобігання їх подальшому хаотич-ному встановленню, забезпечення належ-ного естетичного стану міста, здійснення контролю за дотриман-ням земельного законодавства, вико-ристанням та охороною земель, забезпечення участі власників тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою.

ІІ квартал 2021 року

Юридичний відділ міської ради

1.

Рішення виконавчого комітету міської ради

«Про визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою»

Впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м.Херсона, запобігання їх подальшому хаотич-ному встановленню, забезпечення належ-ного естетичного стану міста, здійснення контролю за дотриман-ням земельного законодавства, вико-ристанням та охороною земель, забезпечення участі власників тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою.

ІІ квартал 2021 року

Юридичний відділ міської ради


Доповнення до Плану від 24.02.2021

1.

Рішення виконавчого комітету міської ради

«Про затвердження Порядку демонтажу самовільно встановлених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та малих архітектурних форм»

Впорядкування розмі-щення тимчасових споруд для провад-ження підприєм-ницької діяльності на території м.Херсона, запобігання їх подальшому хаотич-ному встановленню, забезпечення належ-ного естетичного стану міста, здійснення контролю за дотриманням земель-ного законодавства, використанням та охороною земель, забезпечення участі власників тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою

2021 рік

Департамент містобудування та землекористу-вання міської ради,

Інспекція з контролю за благоустроєм та санітарним станом міста Херсона міської ради

(з правовим супроводом юридичного відділу міської ради)