Порядок прийняття на службу до виконавчих органів Херсонської міської ради

І. Вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад

1) Громадянство України.

2) Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

3) Стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування (державній службі) для:

· керівників - на керівних посадах не менше 3 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років;

· спеціалістів -  не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років.

4) Володіння спеціальними знаннями, уміннями і навичками необхідними для виконання посадових обов’язків за заявленою вакансією та відповідно до напрямку роботи.

5) Володіння державною мовою.

6) Вміння користуватися комп’ютером.

ІІ. Порядок  прийняття на службу

 

 

1)Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад.

Прийом  документівкандидатів на заміщення вакантних посадздійснюєтьсяпротягом  30 календарних днівз дня опублікування оголошення.

 

Інформація про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад:

- публікується у засобах массової інформації;

- розміщується на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів (адреса сайту:www.city.kherson.ua );

- надається до міського центру зайнятості.

 

2) Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування:

- заяви на ім’я міського голови: на участь у конкурсі та про згоду на обробку персональних даних;

- особову картку П-2ДС;

- декларацію про майно, доходи, витрати і забовязання фінансового характеру за минулий рік;

- копію паспорта;

- копію документів про освіту (в т.ч. вчене звання, наукову ступінь);

- копію трудової книжки (завірену);

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі наявності);

- резюме.

 

3)Проведення співбесіди та психологічного діагностування. 

 

 

4) Проведення іспиту кандидатів та конкурсу.

 

5) Повідомлення кандидатів про результати конкурсупротягом трьох днівпісля його завершення.

 

6)Кандидат на заміщення вакантної посади, який визначений переможцем конкурсу, одночасно пише дві заявипротягом  трьох  днівіз дати одержання ним повідомлення про результати конкурсу:

 -на призначення на посаду;

другу - щодо не застосування (чи застосування) заборон, визначених частинами третьою або четвертою статті 1  Закону України «Про очищення влади» та надання згоди на проведення перевірки і оприлюднення відомостей стосовно неї, відповідно до зазначеного Закону (дана заява подається у разі не проходження за попереднім місцем роботи зазначеної перевірки та ненадання завіреної копії довідки про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»).

У разі ненадання особою таких заяв питання щодо призначення її на посаду не розглядається.

Після одержання згоди кандидата кадровою службоюготуються запити на проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади»,які з копіями відповідних документів, наданих кандидатом на заміщення вакантної посади,не пізніше ніж на третій робочий день з дня призначення кандидата на посаду,надсилаються доцентральних читериторіальних органіввиконавчої влади. 

 Центральні чи територіальні органи виконавчої влади, що здійснюють перевірку, визначену Законом України «Про очищення влади»:

- Головне територіальне управління юстиції в Херсонській області.

- Херсонська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області.

-  Служба безпеки України (запити не надсилаються для проведення перевірки достовірності відомостей щодо осіб, які були народжені після 1973 року).

До проведення перевірки можуть залучатися Генеральна прокуратура України, Міністерство внутрішніх справ України, Державна судова адміністрація у разі якщо особа працювала суддею, в органах прокуратури чи інших правоохоронних органах.

Законодавством визначенийшістдесятиденний термін проведення перевіркивищезазначеними уповноваженимиорганами перевірки.

Спеціальна перевірка, визначена статтями 56-58 Закону України «Про запобігання корупції»(далі – Закон), проводитьсяу встановленому цим Законом порядкустосовно осіб, обраних чи затверджених міською радою  на посади,які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком,перелікяких затверджується Національним агентством.

Приміткою до статті 56 Закону визначено, що посадами, які передбачаютьзайняття відповідального або особливо відповідального становищав органах місцевого самоврядуванняє посади, які частиною першоюстатті 14Закону України"Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до першої - третьої категорій посадв органах місцевого самоврядування.

До посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, відповідно до пункту 6 Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2, належать посади першого заступника, заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

Для проведення спеціальної перевірки особи,яких обрано чи затверджено на відповідні посади міською радою,протягом трьох робочих днівз дня обрання чи затвердження  на посадіподаютьдо органу місцевого самоврядуванняписьмову згоду на проведення спеціальної перевірки та документи, визначені законодавством.

 

Не пізніше наступного дня після одержання письмової згодиособи на проведення спеціальної перевірки кадровою службоюготуються та надсилаютьсядо відповідних органів перевірки, до компетенції яких належить питання проведення спеціальної перевірки,запити про перевірку відомостейщодо даної посадової особи.

Центральні органи виконавчої влади чи їх територіальні органи та підрозділи, що здійснюють спеціальну перевірку, визначену Законом України «Про запобігання корупції»:

- Національне агентство з питань запобігання корупції.

- Управління Міністерства внутрішніх справ України в Херсонській області.

- Головне територіальне управління юстиції в Херсонській області.

- Територіальне управління Державної судової адміністрації в Херсонській області.

- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

-  Департамент охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації.

-Управління освітиі науки Херсонської обласної державної адміністрації.

- Херсонський об’єднаний міський військовий комісаріат.

Перелік відомостей, які підлягають спеціальній перевірці:

- притягнення особи до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, наявність судимості, її зняття, погашення; факт, чи є особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;

- наявність у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

- достовірність відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;  наявність в особи корпоративних прав;

- відомості щодо стану здоров'я;

- освіта, наявність наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.

Законодавством визначенийдвадцятип'ятиденнийтермін проведення спеціальної перевірки вищезазначенимиуповноваженими органами.

 

ІІІ.Прийом громадян щодо працевлаштування до виконавчих органів міської ради

 

Здійснюється начальником відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування

за адресою: просп.Ушакова, 37, ІІ-ий поверх, каб. 212

понеділок, з 14.00 до 16.00

четвер, з 10.00-12.00

 

Телефони для довідок: 22 34 02,22 31 34,49 55 68


Закон України "Про очищення влади"

Закон України "Про запобігання корупції"

Перелік питань на перевірку законодавства України

Порядок проведення іспиту кандидатів на вакантні посади

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Порядок прийняття на службу в органах місцевого самоврядування

Автобіографія  Резюме

Увага!

Зміни порядку декларування!

Декларації  кандидатів на посади за минулий рік подаються шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою  затвердженою рішенням Національного агентства від10.06.2016  № 3