Програма економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2011 рік

Х Е Р С О Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

м. ХЕРСОНА

на 2011 рік

завантажити

затверджена рішенням міської ради від 28.12.2010 № 15


ВСТУП


 Програма економічного і соціального розвитку м.Херсона на 2011 рік (далі – Програма) розроблена на виконання статті 143 Конституції України,  пункту 22 частини першої статті 26,підпункту 1 пункту „а” статті27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” і статті 15 Статуту територіальної громади міста Херсона.

Законодавчою основою для розроблення Програми та формування її структури є Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.

При розробці Програми враховані показники і підходи, викладені  у проекті програми економічного, соціального  та культурного розвитку Херсонської області на 2011 рік, основні прогнозні макропоказники  економічного і соціального розвитку України на 2011 рік (постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 № 701), завдання Постанови Верховної Ради України від 04.06.2010 № 2318 „Про основні напрями бюджетної політики на 2011 рік”, Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.2010 № 315 „Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2011 рік (Бюджетної декларації)”, Програми економічних реформ на 2010-2014 роки від 02.06.2010 „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.

Відповідно до результатів та тенденцій розвитку господарського комплексу міста, з урахуванням негативних наслідків впливу світової фінансово-економічної кризи на економіку, шляхом погодження прогнозів діяльності підприємств і організацій міста, сформовані основні прогнозні показники економічного розвитку в 2011 році, визначені пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку міста на 2011 рік, на яких пропонується сконцентрувати бюджетні та інші інвестиційні ресурси з метою підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості економіки міста, вирішення найгостріших проблем економічного і соціального розвитку та поліпшення якості життя мешканців.

Завдання та заходи Програми сформовані з урахуванням завдань та заходів у відповідних галузях і сферах діяльності, заходів міських цільових програм розвитку, затверджених міською радою, стратегічних цілей Стратегічного плану економічного розвитку міста Херсона, затвердженого рішенням міської ради від 16.06.2009 №1168.

Також враховані завдання та заходи, які здійснюватимуться згідно з Угодою щодо регіонального розвитку Херсонської області між Кабінетом Міністрів України та Херсонською обласною радою від 19.10.2010, та інвестиційні проекти, що пропонуються до реалізації у м.Херсоні проектом Програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2011 рік.

З метою сприяння забезпеченню оптимального балансу інтересів влади, громади, найманих працівників та власників, поглиблення і вдосконалення партнерства між ними, цілі і завдання, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом їх тісної співпраці.

Джерелами фінансування заходів Програми, Стратегічного плану економічного розвитку міста Херсона та міських цільових програм розвитку, затверджених міською радою, будуть кошти міського бюджету, трансферти з державного та обласного бюджетів, власні кошти суб’єктів господарювання, інвестиційні кошти та інші джерела.

Завдання і заходи Програмипогоджені зпроектомбюджетуміста.Програма залишається відкритою для доповнень та коригувань у відповідності до стратегічних напрямків розвитку міста. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Херсонською міською радою.