Програма економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2013 - 2015 роки

Х Е Р С О Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

м. ХЕРСОНА

на 2013 - 2015 роки

завантажити

 затверджена рішенням міської ради від 25.12.2012 № 917

 

ВСТУП

 

Програма економічного і соціального розвитку м.Херсона на 2013-2015 роки (далі – Програма) розроблена на виконання статті 143 Конституції України, пункту 22 частини першої статті 26, підпункту 1 пункту „а” статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” і статті 15 Статуту територіальної громади міста Херсона, затвердженого рішенням міської ради від 05.09.2003 №357.

Законодавчою основою для розроблення Програми та формування її структури є Закон України “Про державне прогнозування тарозроблення програм економічного і соціального розвитку України” та постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.

При розробці Програми враховані основні показники економічного і соціального розвитку Херсонської області на 2013 рік, затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24.09.2011 №736 "Про формування проекту програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2013 рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку області до 2015 року", завдання постанови Верховної Ради України від 22.05.2012 № 4824-VI „Про основні напрями бюджетної політики на 2013 рік”, Програми економічних реформ на 2010-2014 роки від 02.06.2010 „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, погоджені в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України основні показники соціально-економічного розвитку області на 2013 рік.

Відповідно до результатів та тенденцій розвитку господарського комплексу міста, з урахуванням негативних наслідків впливу світової фінансово-економічної кризи на економіку, шляхом  погодження прогнозів діяльності підприємств і організацій міста, сформовані основні прогнозні показники економічного розвитку в 2013 році, визначені  пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку міста на 2013-2015 роки, на яких пропонується сконцентрувати бюджетні та інші інвестиційні ресурси з метою підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості економіки міста, вирішення найгостріших проблем економічного і соціального розвитку та поліпшення якості життя мешканців.

Завдання та заходи Програми сформовані з урахуванням завдань та заходів у відповідних галузях і сферах діяльності, заходів міських цільових програм розвитку, затверджених міською радою, стратегічних цілей Стратегічного плану економічного розвитку міста Херсона, затвердженого рішенням міської ради від 16.06.2009 №1168.

Також враховані завдання та  заходи, які здійснюватимуться згідно з Угодою щодо регіонального розвитку Херсонської області між Кабінетом Міністрів України та Херсонською обласною радою від 19.10.2010.

З метою сприяння забезпеченню оптимального балансу інтересів влади, громади, найманих працівників та власників, поглиблення і вдосконалення партнерства між ними, цілі і завдання,визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом їх тісної співпраці.

Джерелами фінансування заходівПрограми, Стратегічного плану економічного розвитку міста Херсона та міських цільових програм розвитку, затверджених міською радою, стануть кошти міського бюджету, трансферти з державного та обласного бюджетів, власні кошти суб’єктів господарювання, інвестиційні кошти та інші джерела.

Завдання і заходи Програми погоджені з проектом бюджету міста. Програма залишається відкритою для доповнень та коригувань у відповідності до стратегічних напрямків розвитку міста. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Херсонською міською радою.