Програма економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2019 - 2021 роки

Х Е Р С О Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

м. ХЕРСОНА

на 2019 - 2021 роки

затверджена рішенням міської ради від 21.12.2018 № 1783 завантажити


Вступ

Програма економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2019-2021 роки (далі – Програма) розроблена на виконання статті 143 Конституції України, пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і частини першої статті 15 Статуту територіальної громади міста Херсона, затвердженого рішенням міської ради від 30.03.2018 №1353.

Законодавчою основою для розроблення Програми та формування її структури є Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" та постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету". Структура Програми представлена у відповідності до постанов Кабінету Міністрів України та методичних рекомендацій і нормативних документів Кабінету Міністрів України та Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

При розробці Програми враховані "Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2020 року", затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014, "Стратегія Херсонської області на період до 2020 року", затверджена рішенням Херсонської обласної ради від 10.09.2015 №1296, постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №546 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019- 2021 роки", Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Завдання та заходи Програми сформовані з урахуванням завдань та заходів у відповідних галузях і сферах діяльності, заходів міських цільових програм розвитку, затверджених міською радою, цілей Стратегічного плану економічного розвитку міста Херсона, розробленого в рамках проекту USAID "Економічний розвиток міст".

Головною метою Програми економічного та соціального розвитку міста на 2019-2021 роки є забезпечення сталого функціонування господарського комплексу, соціальної та гуманітарної сфер, створення необхідних умов для структурних зрушень в економіці, ефективного використання внутрішнього природно-ресурсного потенціалу потужностей та трудових ресурсів підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб функціонування економіки.

З урахуванням воєнного стану, зовнішньополітичної та економічної ситуації в країні, шляхом погодження прогнозів діяльності підприємств і організацій міста, сформовані основні прогнозні показники економічної діяльності в 2019 році, визначені пріоритетні напрямки економічної діяльності на 2020-2021 роки, індикатори ефективності її реалізації на середньостроковий період.

Джерелами фінансування заходів Програми, Стратегічного плану економічного розвитку міста Херсона та міських цільових програм розвитку, затверджених міською радою, стануть кошти міського бюджету, трансферти з державного та обласного бюджетів, власні кошти суб’єктів господарювання, інвестиційні кошти та інші джерела, відповідно до чинного законодавства.

Завдання і заходи Програми погоджено з проектом бюджету міста. Програма залишається відкритою для доповнень та коригувань у відповідності до стратегічних напрямків розвитку міста та зовнішньополітичної ситуації у країні. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Херсонською міською радою.