Промисловість

Промисловість

 

За І півріччя 2019 року промисловими підприємствами міста реалізовано товарної продукції на суму 7,4 млрд грн, що на 696,7 млн грн більше обсягу реалізації за відповідний період 2018 року (збільшення на 10,5%).  Індекс цін товаровиробників (І півріччя 2019 року до І півріччя 2018 року) становив по Україні – 108,3.

 

Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг у відпускних цінах підприємств

(без ПДВ та акцизу), млн. грн.

І півріччя

2019 року, млн грн.

У % до всієї реалізованої продукції

І півріччя

2018 року, млн грн.

(+) збільшення,

(-) зменшення

І півріччя 2019 року

до І півріччя

 2018 року

%

Промисловість

7351,7

100,0

6655,0

696,7

10,5

Добувна та переробна промисловість

3402,9

46,3

3153,7

249,2

7,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

52,6

0,7

17,7

34,9

у 3 раза

Переробна промисловість,

з неї

3350,2

45,6

3136,0

214,2

6,8

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

1614,4

22,0

1503,6

110,8

7,4

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

15,8

0,2

10,0

5,8

58

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

617,7

8,4

551,8

65,9

11,9

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

х

х

х

х

х

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

х

х

х

х

х

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

458,6

6,2

337,6

121

35,8

Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування

221,1

3,0

246,8

-25,7

-10,4

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування

192,8

2,6

239,9

-47,1

-19,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3827,2

52,0

3386,4

440,8

13,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

121,6

1,7

114,9

6,7

5,8

х – інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».

 

Найбільший обсяг реалізованої продукції припав на підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 3,8 млрд грн або 52% загального обсягу реалізації промислової продукції міста та з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 1,6 млрд грн (22%).

У І півріччі 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року збільшився обсяг реалізації  текстильних виробів, одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 58% (5,8 млн грн), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 35,8% (121 млн грн). Зменшився обсяг реалізації продукції машинобудування на 19,6% (47,1 млн грн) та готових металевих виробів – на 10,4% (25,7 млн грн).

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за І півріччя 2019 року проти аналогічного періоду 2018 року зменшено виробництво борошна пшеничного/пшенично-житнього на 4,9 тис. т, сумішей соків фруктових та овочевих – на 138,5 тис. л, моносоків фруктових та овочевих незброджених неконцентрованих та без додавання спирту – на 35,5 тис. л. На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції за І півріччя 2019 року збільшився випуск сумішей будівельних сухих (крім розчинів бетонних, готових для використання) на 12,0 тис. т, водночас, зменшився випуск розчинів бетонних, готових до використання, на 1,5 тис. т.