Промисловість

Промисловість

 

За січень - листопад 2017 року промисловими підприємствами міста реалізовано товарної продукції на суму 11,1 млрд грн, що на 2,2 млрд грн більше обсягів реалізації січня - листопада 2016 року (збільшення на 24,6  %).  Індекс цін товаровиробників (січень - листопад 2017 до січня-листопада 2016) становив по Україні – 127,5 %

 

Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг у відпускних цінах підприємств

(без ПДВ та акцизу), млн. грн.

Січень - листопад

2017 року, млн. грн.

У % до всієї реалізова-ної продукції

Січень - листопад

2016 року, млн. грн.

(+) збільшення,

(-) зменшення

2017 рік

до 2016 року

%

(+) збіль-шення,

(-) змен-шення

Промисловість

11082,8

100,0

8896,5

2186,3

24,6

Добувна та переробна промисловість

5779,7

52,1

4724,1

1055,6

22,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

63,2

0,6

54,7

8,5

15,5

Переробна промисловість,

з неї

5716,4

51,5

4669,4

1047

22,4

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

2523,7

22,8

2155,7

368

17,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

20,9

0,2

21,4

-0,5

-2,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

1002,0

9,0

816,4

185,6

22,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

х

х

х

х

х

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

73,3

0,6

х

х

х

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

х

х

х

х

х

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

637,0

5,7

531,2

105,8

19,9

Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування

485,5

4,4

422,3

63,2

15,0

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування

721,5

6,5

400,2

321,3

80,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5117,1

46,2

4024,4

1092,7

27,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

186,0

1,7

148,0

38,0

25,7

х – інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».

 

У січні-листопаді 2017 року в порівнянні з січнем-листопадом 2016 року значно збільшився обсяг реалізації машинобудівної продукції –  на 80,3 %  (321,3 млн грн), електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 27,1 % (1,1 млрд грн),  послуг з водопостачання та водовідведення –  на 25,7 %  (38,0 млн грн), виробів з деревини, паперу та поліграфічної продукції – на 22,7 % (185,6  млн грн).

Виробництво окремих видів промислової продукції підприємствами м. Херсона за січень - листопад  2017 року

 

Вироблено

за

січень - листопад

2017 року

Січень - листопад  2017 року

до січня - листопада 2016 року, у %

Овочі консервовані натуральні, т

3351,0

88,7

Борошно, т

24743,0

108,9

Крупи, т.

142,0

135,2

Печиво солодке і вафлі, т

752,0

104,3

Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі, з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні, тис. шт.

29,2

253,9

Піджаки та блейзери чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні, тис. шт.

34,1

55,6

Журнали реєстраційні, книги бухгалтерські, швидкозшивачі (папки), формуляри і бланки, вироби канцелярські інші, з паперу чи картону, т

196,0

77,8

Розчини бетонні, готові для використання, тис. т

81,9

140,7

Суміші будівельні сухі, тис. грн

91,3

130,6

Пара та вода гаряча, тис. Гкал

468,7

94,5

Промисловими підприємствами м. Херсон у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні - листопаді 2017 р. проти січня - листопада 2016 р. збільшено випуск борошна на 2,0 тис. т (8,9 %), круп – на 37 т (35,2 %), печива солодкого і вафель – на 31 т (4,3 %), зменшено випуск овочів консервованих натуральних на 426 т (11,3 %).

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції збільшено випуск розчинів бетонних, готових для використання, на 23,7 тис. т (40,7 %), сумішей будівельних сухих – на 21,4 тис. т (30,6 %).