Промисловість

За січень-серпень 2019 року промисловими підприємствами міста реалізовано товарної продукції на суму 9,9 млрд грн, на 932,5 млн грн. більше обсягів реалізації січня-серпня 2018 року (збільшення на 10,5 %).  Індекс цін товаровиробників (січень-серпень 2019 року до січня-серпня 2018 року) становив по Україні – 107,6.

 

Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності

 

Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг у відпускних цінах підприємств

(без ПДВ та акцизу), млн. грн.

Січень-серпень

2019 року, млн. грн.

У % до всієї реалізованої продукції

Січень-серпень

2018 року, млн. грн.

(+) збільшення,

(-) зменшення

січень - серпень 2019 року

до січня - серпня 2018 року

%

Промисловість

9851,3

100,0

8918,8

932,5

10,5

Добувна та переробна промисловість

4664,7

47,4

4442,3

222,4

5,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

68,1

0,7

29,6

38,5

у 2,3 рази

Переробна промисловість,

з неї

4596,6

46,7

4412,8

183,8

4,2

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

2080,0

21,1

2045,5

34,5

1,7

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

21,8

0,2

13,3

8,5

63,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

885,5

9,0

808,8

76,7

9,5

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

х

х

х

х

х


Подпись: 2 Продовження додатку

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

х

х

х

х

х

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

664,2

6,7

496,1

168,1

33,9

Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування

288,1

2,9

342,2

-54,1

-15,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування

300,3

3,1

355,9

-55,6

-15,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5017,5

50,9

4321,3

696,2

16,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

169,1

1,7

155,2

13,9

9,0

 

х – інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику.

Найбільший обсяг реалізованої продукції припадає на підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 5017,5 млн грн (50,9%) загального обсягу реалізації промислової продукції міста, з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 2080 млн грн (21,1%).

У січні-серпні 2019 року в порівнянні з січнем-серпнем 2018 року значно збільшився обсяг реалізації  текстильних виробів, одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на  63,9 % (8,5 млн грн), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 33,9  % (168,1 млн грн). Зменшився обсяг реалізації  продукції машинобудування  на 15,6  % (55,6 млн грн) та готових металевих виробів – на 15,8 % (54,1 млн грн).

 Аналіз показників розвитку промисловості м. Херсона

за січень-серпень 2019 року

 

За січень-серпень 2019 року промисловими підприємствами міста реалізовано товарної продукції на суму 9,9 млрд грн, на 932,5 млн грн. більше обсягів реалізації січня-серпня 2018 року (збільшення на 10,5 %).  Індекс цін товаровиробників (січень-серпень 2019 року до січня-серпня 2018 року) становив по Україні – 107,6.

 

Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності

 

Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг у відпускних цінах підприємств

(без ПДВ та акцизу), млн. грн.

Січень-серпень

2019 року, млн. грн.

У % до всієї реалізованої продукції

Січень-серпень

2018 року, млн. грн.

(+) збільшення,

(-) зменшення

січень - серпень 2019 року

до січня - серпня 2018 року

%

Промисловість

9851,3

100,0

8918,8

932,5

10,5

Добувна та переробна промисловість

4664,7

47,4

4442,3

222,4

5,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

68,1

0,7

29,6

38,5

у 2,3 рази

Переробна промисловість,

з неї

4596,6

46,7

4412,8

183,8

4,2

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

2080,0

21,1

2045,5

34,5

1,7

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

21,8

0,2

13,3

8,5

63,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

885,5

9,0

808,8

76,7

9,5

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

х

х

х

х

х


Подпись: 2 Продовження додатку

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

х

х

х

х

х

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

664,2

6,7

496,1

168,1

33,9

Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування

288,1

2,9

342,2

-54,1

-15,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування

300,3

3,1

355,9

-55,6

-15,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5017,5

50,9

4321,3

696,2

16,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

169,1

1,7

155,2

13,9

9,0

 

х – інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику.

Найбільший обсяг реалізованої продукції припадає на підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 5017,5 млн грн (50,9%) загального обсягу реалізації промислової продукції міста, з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 2080 млн грн (21,1%).

У січні-серпні 2019 року в порівнянні з січнем-серпнем 2018 року значно збільшився обсяг реалізації  текстильних виробів, одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на  63,9 % (8,5 млн грн), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 33,9  % (168,1 млн грн). Зменшився обсяг реалізації  продукції машинобудування  на 15,6  % (55,6 млн грн) та готових металевих виробів – на 15,8 % (54,1 млн грн).