Промисловість

Промисловість

 

За І півріччя 2018 року промисловими підприємствами міста реалізовано товарної продукції на суму 5,6 млрд грн, що на 677,2 млн грн більше обсягу реалізації продукції за відповідний період 2017 року (збільшення на 13,9%).  Індекс цін товаровиробників становив по Україні – 117,6 %.

Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг у відпускних цінах підприємств

(без ПДВ та акцизу), млн. грн.

І півріччя

2018 року, млн грн

У % до всієї реалізованої продукції

І півріччя

2017 року, млн. грн

(+) збільшення,

(-) зменшення

І півріччя

2018 року

до І півріччя

2017 року

%

Промисловість

6655,0

100,0

5867,1

787,9

13,4

Добувна та переробна промисловість

3153,7

47,4

2696,2

457,5

17

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

17,7

0,3

38,0

-20,3

-53,4

Переробна промисловість,

з неї

3136,0

47,1

2658,2

477,8

18

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

1503,6

22,6

1301,7

201,9

15,5

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

10,0

0,1

11,3

-1,3

-11,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

551,8

8,3

435,5

116,3

26,7

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

х

х

х

х

х

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

х

х

х

х

х

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

337,6

5,1

276,5

61,1

22,1

Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування

246,8

3,7

273,2

-26,4

-9,7

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування

239,9

3,6

231,8

8,1

3,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3386,4

50,9

3072,4

314

10,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

114,9

1,7

98,5

16,4

16,6

х – інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику.

 

Найбільший обсяг реалізованої продукції припав на підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 3,4 млрд грн (50,9 %) загального обсягу реалізації промислової продукції міста та з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 1,5 млрд грн (22,6 %).

У І півріччі 2018 року в порівнянні з відповідним періодом 2017 року збільшився обсяг реалізації виробів з деревини, продукції поліграфічної діяльності та паперу – на 26,7% (116,3 млн грн), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 22,1% (61,1 млн грн).