Промисловість

Промисловість

 За 2017 рік промисловими підприємствами міста реалізовано товарної продукції на суму 12,3 млрд грн, що на 1,9 млрд грн більше обсягу реалізації 2016 року (збільшення на 18,1%). Індекс цін товаровиробників (2017 рік до 2016 року) становив по Україні – 126,4%. 

Найбільший обсяг реалізованої промислової продукції припав на підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 5,76 млрд грн (47,0% загального обсягу реалізації промислової продукції міста) та з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 2,78 млрд грн (22,7%).

Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу), млн грн

2017 рік, млн грн

У % до всієї реалізованої продукції

2016 рік, млн грн.

(+) збільшення,

(-) зменшення

2017 рік

до 2016 року

%

збіль-шення (+),

змен-шення (-)

Промисловість

12262,0

100,0

10387,1

1874,9

18,1

Добувна та переробна промисловість

6298,8

51,4

5438,7

860,1

15,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

67,2

0,6

61,1

6,1

10,0

Переробна промисловість,

з неї

6231,6

50,8

5377,6

854,0

15,9

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

2780,4

22,7

2374,5

405,9

17,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

23,3

0,2

23,8

-0,5

-2,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

1095,2

8,9

897,8

197,4

22,0

Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки

х

х

х

х

х

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

78,5

0,6

х

х

х

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

х

х

х

х

х

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

682,9

5,6

573,8

109,1

19,0

Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування

527,6

4,3

455,3

72,3

15,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування

776,4

6,3

698,1

78,3

11,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5759,1

47,0

4784,7

974,4

20,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

204,1

1,6

163,7

40,4

24,7

 

х – інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».

 

У 2017 році в порівнянні з 2016 роком збільшився обсяг реалізації послуг з водопостачання та водовідведення – на 24,7% (40,4 млн грн), електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 20,4% (974,4 млн грн), виробів з деревини, паперу та поліграфічної продукції – на 22,0% (197,4 млн грн).

 

Виробництво окремих видів промислової продукції

підприємствами м.Херсона за 2017 рік

 

Вироблено

за 2017 рік

2017 рік

до 2016 року, %

Овочі консервовані натуральні, т

3471,0

87,8

Борошно, т

26925,0

112,9

Крупи, т.

148,0

137,0

Печиво солодке і вафлі, т

810,0

98,1

Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі, з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні, тис. шт.

35,3

267,4

Піджаки та блейзери чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні, тис. шт.

34,1

51,0

Журнали реєстраційні, книги бухгалтерські, швидкозшивачі (папки), формуляри і бланки, вироби канцелярські інші, з паперу чи картону, т

225,0

82,1

Оболонки штучні із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів; труби, трубки та шланги, жорсткі, з пластмас, т

3360

96,6

Розчини бетонні, готові для використання,  тис. т

93,1

139,6

Суміші будівельні сухі, тис. грн

97,0

129,5

Пара та вода гаряча, тис. Гкал

576,3

90,6

 

Промисловими підприємствами м. Херсона у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у 2017 році проти 2016 року збільшено випуск борошна на 3,5 тис. т (12,9%), круп – на 55 т (37,0%), зменшено випуск овочів консервованих натуральних на 423 т (12,2%), печива солодкого і вафель – на 15 т (1,9%).

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції збільшено випуск розчинів бетонних, готових для використання, на 36,9 тис. т (39,6%) та сумішей будівельних сухих – на 28,6 тис. т (29,5%).