Проведення перевірки стосовно посадових осіб - продовження (повідомлення з 03.03.2017)

 На виконання вимог  статті 2Закону України«Про очищення влади», стосовно посадових та службових осіб (крім виборних посад) органів місцевого самоврядування здійснюються заходи з очищення влади (люстрації)

Відповідно до пункту9 статті 5Закону України “Про очищення влади”, інформація про початок проходження перевірки особою та копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) розміщуються протягом трьох днів після одержання заяви на офіційному веб-сайті органу, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої здійснюється перевірка.

Відповідно до пункту8 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинамитретьоюічетвертоюстатті 1Закону України “Про очищення влади”, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, після прийняття рішення Національним агентством з питань запобігання корупції про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларації подаються шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Агентством.


Г Р А Ф І К

початку проведення перевірки, передбаченої Законом України«Про очищення влади», щодо посадових і службових осіб апарату Херсонської міської ради та її виконавчих органів

Дата початку проведення
перевірки (повідомлення)
 
Особи щодо яких розпочато проведення перевірки,передбаченої Законом України“Про очищення влади”   Заява  Результати перевірки 
03.03.2017
повідомлення
Марчук Наталя Василівна - на посаду головного спеціаліста сектора з правової роботи департаменту житлово-комунального господарства Херсонської міської ради заява
декларація
результат
06.03.2017
повідомлення
Чернега Анна Анатоліївна - на посаду головного спеціаліста управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради  заява
декларація
результат
06.03.2017
повідомлення
Кізян Вікторія Анатоліївна - на посаду головного спеціаліста управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради  заява
декларація
результат
10.03.2017
повідомлення
БурімоваІринаМихайлівна -на посаду головного спеціаліста відділу з питань виховної роботи управління освіти Херсонської міської ради заява
декларація
результат
20.03.2017 
повідомлення
Тумашова Любов Володимирівна - на посаду головного спеціаліста Інспекції з контролю за благоустроєм та санітарним станом міста Херсона Херсонської міської ради заява
декларація
результат
10.04.2017
повідомлення
Онищенко Дмитро Анатолійович - на посаду заступника начальника відділу енергетики, водопостачання та водовідведення управління комунального господарства департаменту житлово-комунального господарства Херсонської міської ради заява
декларація
результат
10.05.2017
повідомлення
Зайчук Ірина Анатоліївна - на посаду головного спеціаліста відділу по взаємодії з громадськістю управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Херсонської міської ради заява
декларація
результат
23.05.2017
повідомлення
Федак Олена Андріївна - на посаду спеціаліста І категорії сектора редагування документів відділу діловодства Херсонської міської ради  заява
декларація
результат
23.05.2017
повідомлення
Рожелюк Оксана Михайлівна - на посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту містобудування та землекористування Херсонської міської ради заява
декларація
результат
30.05.2017 
повідомлення
Цибульсъкий Сергiй Миколайович - на посаду інспектора вiддiлу екології департаменту житлово-комунального господарства Херсонської міської ради  заява
декларація
результат
01.06.2017
повідомлення
КорнєваЮлiя В'ячеславiвна -на посаду завiдувача сектора з правової роботи департаменту мiстобудування та землекористування Херсонської мiської ради заява
декларація
результат
01.06.2017 
повідомлення
Моргун Людмила Георгiївна -на посаду головного бухгалтера управлiння облiку,розподiлу та приватизацiї житла Херсонської мiської ради  заява
декларація
результат
06.06.2017 
повідомлення
ВаргатаОльгаАнатолiївна -на посаду головного спецiалiста управлiння охорони здоров'я Херсонськоiїмiськоiїради  заява
декларація
результат
21.06.2017 
повідомлення
ВойтенкоОлексiйВалерiйович-на посаду заступника директора департаменту, начальника вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi департаменту житлово-комунального господарства Херсонськоїмiськоїради заява
декларація
результат
22.06.2017  
повідомлення
СадоваТетянаОлександрiвна -на посаду спецiалiста I категорiїсектора органiзацiїроботи постiйних комiсiй та iнформацiйного забезпечення вiддiлу забезпечення депутатськоїдiяльностi Херсонськоїмiсъкоїради заява
декларація
результат
22.06.2017
повідомлення
СусловаАнастасiяАндрilвна -на посаду спецiалiста I категорiївiддiлу npaцi та соцiального захисту уnравлiння соцiальноїnолiтики Херсонськоїмiськоїради заява
декларація
результат
10.07.2017  
повідомлення
ВарламоваАннаСергiївна -на посаду головного спецiалiста вiддiлу за зверненням громадян, діловодства та контролю департаменту житлово­комунального господарства Херсонськоїмiськоїради  заява
декларація
результат
20.07.2017
повідомлення
ЗаболотнаЛiлiяГриrорiвна -на посаду завiдувача сектора розвитку туризму управлiння культури Херсонськоїмiськоїради  заява
декларація
результат
25.07.2017
повідомлення
ДоронінаСвітланаВ'ячеславівна -на посаду головного спеціаліста виробничо-технічного відділууправління  житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства  заява
декларація
результат
01.08.2017
повідомлення
Петриченко ЮліяВ'ячеславівна -на посаду головного спеціаліста сектора з правових питань відділу кадрів управління освіти Херсонської міської ради  заява
декларація
результат
01.08.2017 
повідомлення
Постольник ОлексійІгорович-на посаду інспектора відділу екології департаменту житлово-комунального господарства Херсонської міської ради  заява
декларація
результат
01.11.2017
повідомлення
Мумджян Марія Сергіївна-спеціаліст І категорії відділу екології департаменту житлово-комунального господарства Херсонської міської ради  заява
декларація
результат
01.11.2017
повідомлення
Третьяков Роман Юрійович -інспектор відділу естетичного станутазовнішньоїреклами управління естетики тазовнішньоїреклами Херсонськоїміської ради заява
декларація
результат
04.12.2017
повідомлення
Дзіно ВікторіяОлександрівна -на посаду провідного спеціаліста фінансового сектора відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту житлово­комунального господарства Херсонської міської ради заява
декларація
результат
18.12.2017
повідомлення
Беззубко Світлана Іванівна - на посаду головного спеціаліста сектору аналітично-консультаційної роботи юридичного відділу Херсонської міської ради заява
декларація
результат