Провідні підприємства міста

Перелік провідних підприємств міста

Промислові підприємства

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

Постачання газу, пари та кондиційованого повітря

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів,крім машин і устаткування

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів із шкіри та інших матеріалів

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

Виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів

Целюлозно-паперове виробництво, видавнича діяльність

Вироблення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

Добувна промисловість

Інші галузі промисловості

Підприємства транспорту та звязку

•Автомобільний та залізничний

•Річковий та морський

•Звязок

 
Комунальні підприємства міста