Інформація про здійснення регуляторної діяльності

Закон України від 11.09.2003 1160-IV  "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"Інформацію щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Херсонської міської ради у 2016 році

Впровадження делегованих повноважень щодо реалізації державної регуляторної політики виконавчими органами Херсонської міської ради  здійснюється у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

Головним пріоритетом у діяльності виконавчих органів міської ради у впорядкуванні нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності є запровадження засад державної регуляторної політики у сфері підприємництва, забезпечення прозорості та відкритості всіх етапів прийняття регуляторних актів, проведення публічних обговорень їх проектів.

Постійною комісією міської ради з питань  комунальної власності, регуляторної політики та енергозбереження здійснюється координація роботи щодо запровадження державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради.

Протягом 2016 року комісією  розглянуто проекти та аналізи регуляторного впливу 4-х регуляторних актів:

- рішень  Херсонської  міської ради: "Про встановлення земельного податку на території м. Херсона", "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.06.2015 № 1935 "Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що розташоване на території  м. Херсона" та "Про доповнення та зміни до рішення міської ради від 28.12.2011 № 499 "Про затвердження Положення про розрахунок і порядок використання плати за оренду об`єктів комунальної власності міської територіальної громади";

- рішення виконавчого комітету міської ради "Про внесення змін до Порядку проведення  конкурсу із визначення операторів, яким надається право обладнання, утримання та використання майданчиків для паркування транспортних засобів на території міста Херсона, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.11.2014 №298".

Також зроблено експертні висновки щодо регуляторного впливу проектів цих регуляторних актів, які разом з матеріалами щодо проведення процедури підготовки  проектів регуляторних актів направлено до Державної регуляторної служби України. Враховуючи її пропозиції щодо вдосконалення проектів регуляторних актів та аналізів їх регуляторного впливу,  зазначена відповідальна постійна комісія  міської ради зробила висновки щодо відповідності проектів рішень: "Про встановлення земельного податку на території м. Херсона" та "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.06.2015 № 1935 "Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що розташоване на території  м. Херсона" та  аналізів їх регуляторного впливу вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Управління економічного розвитку міської ради веде реєстр діючих регуляторних актів. Станом на 01.01.2017, у місті діють 36 регуляторних актів, прийнятих міською радою та її виконавчим комітетом.

Одним з найважливіших етапів провадження державної регуляторної політики є планування прийняття нових регуляторних актів та відстеження діючих.

24.11.2015 міським головою затверджені план підготовки проектів регуляторних актів виконавчими органами міської ради та план - графік відстеження результативності регуляторних актів на 2016 рік.

У звітному періоді міською радою прийнято 2 регуляторні акти – рішення міської ради:

- від 25.03.2016 №125  "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 26.08.2011 №333 "Про затвердження розміру орендної за землю";

- від 07.07.2016 №280 "Про встановлення земельного податку на території м. Херсона".

Протягом 2016 року виконавчими органами міської ради:

- внесено 10 змін та доповнень до плану підготовки проектів регуляторних актів та до плану-графіку відстеження результативності регуляторних актів – 5;

- проведено 1 базове, 6 повторних та 10 періодичних відстежень результативності регуляторних актів, встановлено, що 4 регуляторні акти мають високий ступінь досягнення визначених цілей, 10 регуляторних актів – достатній рівень, 2 – недостатній (окремі положення цих актів планується вдосконалити) та підготовлено звіти про відстеження результативності регуляторних актів;

- визнано такими, що втратили чинність, 2 регуляторні акти (рішення міської ради від 26.12.2014 № 1654 "Про затвердження Порядку проведення земельних торгів із продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, або прав на них (оренди, суперфіцію) у  м. Херсоні", рішення виконавчого комітету міської ради від 21.05.2013 №139 "Про внесення доповнення до пункту 8.2.8 Правил розміщення та експлуатації об’єктів зовнішньої реклами та інформації у місті Херсоні, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 19.02.2013 №25") та скасовано  1 регуляторний акт (рішення міської ради від 22.11.2013 №1238 "Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Херсона");

- розроблено  4 проекти регуляторних актів – рішень міської ради та її виконавчого комітету та підготовлено аналізи їх регуляторного впливу;

- проведено громадські обговорення 3-х проектів регуляторних актів – рішень міської ради: "Про встановлення земельного податку на території м. Херсона" (18.04.2016), "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.06.2015 № 1935 "Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що розташоване на території м. Херсона" (15.09.2016), "Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2011 №499 "Про затвердження Положення про розрахунок і порядок використання плати за оренду об’єктів комунальної власності міської територіальної громади  м. Херсона" (03.11.2016).

З метою забезпечення прав громадськості в здійсненні державної регуляторної політики, реалізації її права впливати на формування регуляторних актів, виконавчі органи міської ради забезпечують оприлюднення всіх етапів прийняття регуляторних актів на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів (www.city.kherson.ua) та у газеті "Прямо в руки".