Інформація про здійснення регуляторної діяльності

Закон України від 11.09.2003 1160-IV  "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"


Інформаціящодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органамиХерсонської міської радиу 2018 році

Впровадження делегованих повноважень щодо реалізації державної регуляторної політики виконавчими органами Херсонської міської ради  здійснюється у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

З метою забезпечення системного підходу до впровадження регуляторної діяльності, робота проводилася за наступними напрямками:

– ведення реєстру регуляторних актів в місті;

– планування діяльності з підготовки регуляторних актів;

– проведення відстеження результативності регуляторних актів;

– оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності;

– залучення представників суб'єктів господарювання, їх об'єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва.

Станом на 01.01.2019 у місті діє 31 регуляторний акт, з них:

– 20 рішень міської ради (14 – базових, 6 – регуляторних актів, якими вносилися зміни до базових);

– 11 рішень виконавчого комітету (базових).

Переважна більшість регуляторних актів спрямована на впорядкування земельних та орендних відносин, встановлення тарифів, розвиток інфраструктури:

- земельні відносини                                – 5 (у т.ч. 4 – базових, 3 – зміни до базових);

- транспорт – 5 (у т.ч. 4 – базових, 1 – зміни до базового);

- торгівельна діяльність – 4 (у т.ч. 3 – базових, 1 – зміни до базового);

- реклама                                                 – 4 (у т.ч. 3 – базових, 1 – зміни до базового);

- комунальне господарство – 2 (базових);

- житлове господарство – 2 (базових);

- інші питання – 9 (базових).

Одним з найважливіших етапів провадження державної регуляторної політики є планування прийняття нових регуляторних актів та відстеження діючих.

Усі проекти рішень, що мають ознаки регуляторних актів, проходять встановлену чинним законодавством процедуру їх розробки, прийняття та  оприлюднення.

Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється виконавчими органами Херсонської міської ради згідно з Планом на 2018 рік, який затверджено Херсонським міським головою 20.11.2017.

На підставі пропозицій виконавчих органів Херсонської міської ради - розробників регуляторних актів, до Плану було включено  4 проекти регуляторних актів. Протягом звітного періоду до нього  внесено 7 змін та доповнень.

Протягом 2018 року виконавчими органами Херсонської міської ради підготовлено проекти 2-х регуляторних актів, які затверджені рішеннями виконавчого комітету міської ради від 21.11.2018 №345  "Про встановлення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті м. Херсона" та від 19.02.2019 №54 "Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Херсона".

За результатами перегляду регуляторних актів та відповідно до висновків щодо відповідності їх принципам державної регуляторної політики, Херсонською міською радою та її виконавчим комітетом прийняті рішення  визнати такими, що втратили чинність:

- рішення Херсонської міської ради від 30.04.2014 №1362 «Про затвердження науково-обґрунтованих нормативів питного водопостачання та норм споживання населенням м. Херсона послуг централізованого питного водопостачання, а також норм витрат води на поливання»;

- рішення Херсонської міської ради від 23.12.2005 №993 «Про  організацію торгівлі піротехнічними виробами у  м. Херсоні»;

- рішення виконавчого комітету міської ради від 28.09.2011 №451 «Про затвердження Правил розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) /телекомунікаційних мереж в/на будівлях та спорудах                                 м. Херсона»;

- рішення виконавчого комітету міської ради від 19.06.2012 №200 «Про створення Єдиного реєстру водіїв та кондукторів міського транспорту загального призначення м. Херсона».

З метою визначення оцінки стану впровадження регуляторних актів та досягнення цими актами цілей, задекларованих при їх прийнятті, виконавчими органами міської ради - розробниками регуляторних актів проводяться базові, повторні та періодичні відстеження їх результативності.

Відповідно до Плану-графіку відстеження результативності діючих регуляторних актів на 2018 рік, виконавчими органами міської ради - розробниками регуляторних актів у 2018 році проведено заходи з періодичного відстеження результативності 9 регуляторних актів, прийнятих міською радою та її виконавчим комітетом:

- рішення міської ради від 31.03.2011 №143 «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.09.2006 №91 «Про порядок розміщення та експлуатації об’єктів зовнішньої реклами та інформації в місті Херсоні»;

- рішення виконавчого комітету міської ради від 19.04.2011 №216 «Про затвердження переліку ритуальних послуг для забезпечення безоплатного (фінансування за рахунок бюджетів) поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни та погодження їх вартості»;

- рішення міської ради від 31.05.2011 №221 «Про встановлення Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в м. Херсоні»;

- рішення міської ради від 26.08.2011 №333 «Про затвердження розміру орендної плати за землю»;

- рішення міської ради від 26.09.2006 №91 «Про порядок розміщення та експлуатації об’єктів зовнішньої реклами та інформації в місті Херсоні»;

- рішення міської ради від 28.12.2011 №499 «Про затвердження Положення про розрахунок і порядок використання плати за оренду об’єктів комунальної власності міської територіальної громади»;

- рішення виконавчого комітету міської ради від 28.09.2011 №452 «Про затвердження Положення про організацію та експлуатацію автостоянок для зберігання транспортних засобів у м. Херсоні»;

- рішення виконавчого комітету міської ради від 18.11.2014 № 298 «Про затвердження Порядку проведення  конкурсу із визначення операторів, яким надається право обладнання, утримання та використання майданчиків для паркування транспортних засобів на території міста Херсона»;

- рішення виконавчого комітету міської рад від 23.12.2014 № 316 «Про встановлення тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів на території міста Херсона».

Одним із основних принципів державної регуляторної політики визначено прозорість та врахування громадської думки, в основу якого покладено відкритість дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень і пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

Протягом 2018 року в газеті «Прямо в руки» та на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів (www.city.kherson.ua) постійно та своєчасно оприлюднювалися проекти регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності, плани діяльності, графіки проведення процедур з відстеження, інша інформація. Проекти рішень публічно обговорювались на громадських слуханнях за участю жителів міста, представників підприємств, установ та громадських організацій.

Завдання з питань здійснення регуляторної діяльності на 2019 рік:

- підтримка діалогу між міською владою, суб'єктами господарювання, громадськими організаціями і об’єднаннями підприємців з питань регуляторної політики;

- врахування конструктивних пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання, їх об’єднань при прийнятті регуляторних актів;

- забезпечення системності та узгодженості прийняття регуляторних актів.