Соціально-економічне становище м. Херсона

Інформація про соціально-економічне становище в м.Херсоні

за 11 місяців 2018 року

 

Промисловість

За 10 місяців 2018 року промисловими підприємствами міста реалізовано товарної продукції на суму 10,86 млрд грн, що на 12,0% більше обсягів реалізації за аналогічний період 2017 року.

Найбільший обсяг реалізованої продукції припав на підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 5,0 млрд грн (45,8% загального обсягу реалізації промислової продукції міста), з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 2,6 млрд грн (23,8%).

Промисловими підприємствами м.Херсона у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів у січні-жовтні 2018 року проти аналогічного періоду 2017 року зменшено випуск борошна пшеничного/пшенично-житнього на 8,4 тис. т, пюре та пасти томатних концентрованих – на 575 т, соку яблучного – на 87,0 тис. л, сумішей соків фруктових та овочевих – на 78,4 тис. л. Водночас, збільшено виробництво моно соків фруктових та овочевих неконцентрованих та незброджених без додання спирту на 9,0 тис. л.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції зменшено виробництво сумішей будівельних сухих (крім розчинів бетонних, готових для використання) на 8,8 тис. т, розчинів бетонних, готових для використання, – на 0,6 тис. т.

 

Будівельна діяльність

 

За 11 місяців 2018 року підприємствами м. Херсона виконано будівельних робіт на суму 669,5 млн грн, частка яких у загальному обсязі склала 63,4%.

Капітальний та поточний ремонти у загальному обсязі виконаних будівельних робіт займали 28,5%.

 

Транспорт

 

За 11 місяців 2018 року підприємствами транспорту перевезено 4981,8 тис. т вантажів, що на 8,4% менше, ніж за аналогічний період 2017 року. Вантажооборот зменшився на 7,4% і становив 3973,3 млн ткм. Пасажирським транспортом перевезено 64,2 млн пасажирів, що на 10% більше, ніж уза відповідн ий період 2017 року. Пасажирооборот збільшився на 2,7% і становив 1265,8 млн пас. км.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі м. Херсона товарами за 10 місяців 2018 року становив 138,5 млн дол. США, імпорту – 134,8 млн дол. США. Порівняно з аналогічним періодом 2017 року обсяг експорту зменшився на 15,0%, імпорту – збільшився в 1,9 разу. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами м.Херсона становило 3,7 млн дол. США (у січні-жовтні 2017 року – 92,7 млн дол. США).

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства м. Херсона здійснювали з партнерами 102 країн світу.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Туреччини – 18,9% від загального обсягу експорту, Нідерландів – 6,6% та Італії – 4,5%. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту мали: Китай – 51,5% та Туреччина – 12,4%.

Основу товарної структури експорту м.Херсона складали продукти рослинного походження (32,6% до загального обсягу експорту міста), недорогоцінні метали та вироби з них (18,5%), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (10,4%); в імпорті товарів найбільша питома вага припадала на поставки механічного та електричного обладнання (48,9% до загального обсягу імпорту міста), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (12,5%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (8,9%).

 

Доходи населення

 

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати по м. Херсону за 11 місяців 2018 року збільшилася 3,4 разу або на 9,1 млн грн. Станом на 01 грудня 2018 року заборгованість із виплати заробітної плати 19 підприємств міста склала 12,8 млн грн.

За 11 місяців 2018 року субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 39,6 тис. домогосподарств міськради, загальна сума яких склала 9,3 млн грн. Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у листопаді на одне домогосподарство, становив.

У звітному періоді субсидії на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою було призначено 420 домогосподарствам міськради. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 1,4 млн грн. Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у листопаді на одне домогосподарство, становив 2000 грн. Отримали готівкові субсидії у листопаді 2018 року 7 домогосподарств, загальна сума яких  склала 27,1 тис. грн.

Ринок праці

 

За адміністративними даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних по м. Херсону на кінець листопада 2018 року становила 1,7 тис. осіб, із них жінки складали 62,4%, молодь у віці до 35 років – 31,3%, допомогу по безробіттю отримували 80,2%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в листопаді 2018 року становила 1,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю склав 3344 грн, що дорівнює 89,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Херсонської міськради, за оцінкою, станом на 01 листопада 2018 року становила 327,2 тис. осіб. Упродовж 10 місяців 2018 року чисельність населення зменшилась на 2231 особу. Порівняно з аналогічним періодом 2017 року природне скорочення за 10 місяців 2018 року збільшилось на 209 осіб, або з 4,9 до 5,6 особи на 1000 населення. Упродовж 10 місців 2018 року, порівняно з відповідним періодом 2017 року, спостерігалося зменшення кількості народжених на 261 особу та числа померлих на 52 особи. У розрахунку на 1000 населення рівень народжуваності знизився з 9,7 до 8,9 особи, а рівень смертності –  з 14,6 до 14,5  померлих.