Соціально-економічне становище м. Херсона

Інформація про соціально-економічне становище в м.Херсоні

за січень 2019 року

 

Промисловість

За 2018 рік промисловими підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 13 млрд 351,5 млн грн.

Найбільший обсяг реалізованої продукції припав на підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –  6,2 млрд грн (46,8% загального обсягу реалізації промислової продукції міста) та з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 3,1 млрд грн (23,5%).

Промисловими підприємствами м. Херсона у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів за 2018 рік проти 2017 року зменшено випуск борошна пшеничного/пшенично-житнього на 9,7 тис. т, пюре та пасти томатних концентрованих – на 530 т, соку яблучного – на 92,2 тис. л, сумішей соків фруктових та овочевих – на 84,0 тис. л, моносоків фруктових та овочевих неконцентрованих незброджених без додання спирту – на 15,1 тис. л.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції зменшено виробництво сумішей будівельних сухих (крім розчинів бетонних, готових для використання) на 5,0 тис. т. Водночас, збільшено виробництво розчинів бетонних, готових для використання, на 3,1 тис. т.

 

Будівельна діяльність

 

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами міста у січні 2019 року становив 17,9 млн грн, частка якого у загальному обсязі склала 53,0%.

На будівництві будівель виконано робіт на суму 7,4 млн. грн (41,5% загального обсягу по місту), інженерних споруд – 10,5 млн грн (58,5%).

Капітальний та поточний ремонти у загальному обсязі виконаних будівельних робіт займали 65,5%.

 

Транспорт

 

У січні 2019 року пасажирським транспортом перевезено 6094,9 тис. пасажирів, що на 12,0% більше, ніж у січні 2018 року. Пасажирооборот збільшився на 1,9% і становив 95,8 млн пас. км. Збільшення пасажирообороту відбулося на міському електротранспорті (на 41,3%). Разом з цим, пасажирооборот зменшився на автомобільному (на 6,0%) та залізничному транспорті (на 4,3%).

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі м. Херсона товарами за 2018 рік становив 182,5 млн дол. США, імпорту – 168,4 млн дол. США. Порівняно з 2017 роком обсяг експорту зменшився на 12,5%, імпорту збільшився – у 2 рази. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами м. Херсона становило 14,1 млн дол. США (у 2017році – 124,5 млн дол. США).

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства м. Херсона здійснювали з партнерами 108 країн світу.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Туреччини – 20,8% від загального обсягу експорту, Нідерландів – 7,5%, Білорусії – 5,3% та Єгипту – 4,7%. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі імпорту мали: Китай – 52,4%, Туреччина – 11,1%, Польща – 5%.

Основу товарної структури експорту м. Херсона складали продукти рослинного походження (40,8% до загального обсягу експорту міста), недорогоцінні метали та вироби з них (16,9%); в імпорті товарів найбільша питома вага припала на поставки механічного та електричного обладнання (50,8% до загального обсягу імпорту міста), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (10,8%).

 

Доходи населення

 

У IV кварталі 2018 року середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) по м. Херсону становила 8326 грн, що у 2,2 разу вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати по м. Херсону за січень 2019 року зменшилася в 2,9 разу або на 10,1 млн грн. Станом на 01 лютого 2019 року заборгованість із виплати заробітної плати 12 підприємств міста склала 5,2 млн грн.

У звітному періоді субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1957 домогосподарствам міськради. Загальна сума призначених субсидій склала 1,1 млн грн. Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у січні на одне домогосподарство, становив 552,6 грн. Отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні 2019 року 21405 домогосподарств.

Ринок праці

 

За адміністративними даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних по м. Херсону на кінець 2018 року налічувала 1,8 тис. осіб, із них жінки складали 62,4%, молодь у віці до 35 років – 29,7%, допомогу по безробіттю отримували 82,3%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в грудні 2018 року становила 1,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю склав 3509 грн, що дорівнює 94,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Херсонської міськради, за оцінкою, станом на 01 січня 2019 року становила 327 тис. осіб. Упродовж 2018 року чисельність населення зменшилась на 2468 осіб.

Порівняно з 2017 роком природне скорочення у 2018 році збільшилось на 436 осіб, або з 4,8 до 6,2 особи на 1000 населення. Рівень народжуваності у 2018 році порівняно з 2017 роком знизився з 9,6 до 8,7 немовлят у розрахунку на 1000 наявного населення, а рівень смертності зріс з 14,4 до 14,9 померлих.