Соціально-економічне становище м. Херсона

Інформація про соціально-економічне становище в м.Херсоні

за І півріччя 2018 року

 

Промисловість

За І півріччя 2018 року промисловими підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 6 млрд 655,0 млн грн, що становить 47,3% загальнообласного обсягу реалізованої продукції.

Найбільший обсяг реалізованої промислової продукції припав на підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 50,9% загального обсягу реалізованої продукції міста, з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 22,6%.

Промисловими підприємствами м. Херсона у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів у І півріччі 2018 року проти аналогічного періоду 2017 року зменшено випуск борошна пшеничного/пшенично-житнього на 2,7 тис. т, хліба та виробів хлібобулочних – на 254 т, соку яблучного – на 54,5 тис. л, сумішей соків фруктових та овочевих на – 8,5 тис. л. Водночас, збільшено виробництво моносоків фруктових та овочевих незброджених та неконцентрованих на 27,0 тис. л, пюре та пасти томатних концентрованих –  на 80 т.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції зменшено виробництво розчинів бетонних, готових для використання, на 3,3 тис. т, сумішей будівельних сухих (крім розчинів бетонних, готових для використання) – на 2,2 тис. т.

 

Будівельна діяльність

 

У І півріччі 2018 року підприємствами м. Херсона виконано будівельних робіт на суму 254,8 млн грн (за відповідний період 2017 року − 236,0 млн грн) , частка яких у загальному обсязі  склала 64,4%.

Капітальний та поточний ремонти у загальному обсязі виконаних будівельних робіт займали 33,5%.

 

Транспорт

 

У І півріччі 2018 року підприємствами транспорту перевезено 2287,5 тис. т вантажів, що на 11,7% менше, ніж у І півріччі 2017 року. Вантажооборот зменшився на 8,4% і становив 2075,8 млн ткм. Пасажирським транспортом перевезено 33,9 млн. пасажирів, що на 6,4% більше, ніж у відповідному періоді 2017 року. Пасажирооборот зменшився  на 1,7% і становив 649,1 млн пас. км.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі м.Херсона товарами за І півріччя 2018 року становив 91,9 млн дол. США, імпорту – 83,0 млн дол. США. Порівняно з аналогічним періодом 2017 року обсяг експорту збільшився на 6,4%, імпорту – в 2,1 рази. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами м. Херсона становило 8,9 млн дол. США (у І півріччі 2017 року позитивне сальдо склало 47,1 млн дол. США). Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства м.Херсона здійснювали з партнерами 99 країн світу.

Основу товарної структури експорту м.Херсона склали продукти рослинного походження (28,6% до загального обсягу експорту міста), недорогоцінні метали та вироби з них (22,5%), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (14,6%); в імпорті товарів найбільша питома вага припала на поставки машин, обладнання та механізмів; електротехнічне обладнання (51,9% до загального обсягу імпорту міста), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (13,3%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (8,9%).

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Туреччини – 24,0% від загального обсягу експорту, Мальти – 6,2% та Італії – 6,0%. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту мали: Китай – 53,3%, Туреччина – 14,5% та Польща – 5,0%.

Доходи населення

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати за І півріччя 2018 року по м. Херсону зменшилась на 7,8% або на 0,3 млн грн. Обсяг невиплаченої заробітної плати на 01 липня 2018 року дорівнював 3,4 млн грн.

У І півріччі 2018 року субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 5,1 тис. домогосподарств міськради. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 4 млн грн. Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у червні на одне домогосподарство, становив 124,3 грн. У звітному періоді субсидії на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою призначено 398 домогосподарствам міськради, загальна сума яких склала 1316,4 тис. грн. Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у червні на одне домогосподарство, становив 2877,8 грн. Отримали готівкові субсидії у червні 2018 року 18 домогосподарств, загальна сума яких склала 135,1 тис. грн.

 

Ринок праці

 

За адміністративними даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних по м. Херсону на кінець червня 2018 року становила 1,6 тис. осіб, з них жінки складали 62,3%, молодь у віці до 35 років – 32,6%, допомогу по безробіттю отримували 80,6%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в червні 2018 року становила 1,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2901 грн, що на 22,1% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Херсонської міськради, за оцінкою, станом на 01 липня 2018 року становила 327,8 тис. осіб. Упродовж І півріччя 2018 року чисельність населення зменшилась на 1656 осіб.

Порівняно з відповідним періодом 2017 року обсяг природного скорочення збільшився на 59 осіб або з 5,7 до 6,1 осіб на 1000 населення. Упродовж звітного періоду порівняно з аналогічним періодом 2017 року, спостерігалося зменшення кількості народжених на 89 осіб та числа померлих на 30 осіб. У розрахунку на 1000 населення рівень народжуваності знизився з 9,4 до 8,9 осіб, а рівень смертності – з 15,1 до 15,0 померлих.