Соціально-економічне становище м. Херсона

Інформація про соціально-економічне становище в м.Херсоні за лютий 2018 року

 Промисловість

За січень 2018 року промисловими підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1,1 млрд грн.

Найбільший обсяг реалізованої продукції припав на підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 725,7 млн грн (63,2%) загального обсягу реалізації промислової продукції міста, з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 217,6 млн грн (19,0%).

Промисловими підприємствами м. Херсона у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів за січень 2018 року проти січня 2017 року  зменшено випуск борошна пшеничного/пшенично-житнього на 382 т, хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання – на 104 т.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції зменшено випуск розчинів бетонних, готових для використання, на 2,3 тис. т, сумішей будівельних сухих (крім розчинів бетонних, готових для використання) – на 2,2 тис. т.

Будівельна діяльність

За січень-лютий 2018 року підприємствами м.Херсона виконано будівельних робіт на суму 54,3 млн грн (за відповідний період 2017 року – 45,1 млн грн), частка яких у загальному обсязі склала 64,8%.

Транспорт

У січні-лютому 2018 року підприємствами транспорту перевезено 672,1 тис. т вантажів, що на 17,8% більше ніж у відповідному періоді 2017 року. Вантажооборот збільшився на 1,7% і становив 740,9 млн ткм. Пасажирським транспортом перевезено 10,9 млн пасажирів, що на 0,7% більше ніж у січні-лютому 2017 року. Пасажирооборот зменшився на 1,7% і становив 185,1 млн пас. км.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку м. Херсона, на 01 січня 2018 року склав 65,3 млн дол. США та в розрахунку на одну особу становив 200,3 дол.

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі м. Херсона товарами за січень 2018 року становив 12,8 млн дол, імпорту – 5,0 млн дол. Порівняно з січнем 2017 року обсяг експорту збільшився в 1,5 рази, імпорту − зменшився на 3,0%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами м. Херсона становило 7,8 млн дол. (у січні 2017 року – 3,2 млн дол.). Зовнішньоторговельні операції з товарами підприємства м. Херсона здійснювали з партнерами 52 країн світу.

Основу товарної структури експорту м.Херсона складали продукти рослинного походження (29,1% до загального обсягу експорту міста), недорогоцінні метали та вироби з них (17,2%); в імпорті товарів найбільша питома вага припадала на поставки механічного та електричного обладнання (32,9% до загального обсягу імпорту міста), полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них (20,9%).

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Туреччини – 21,5% від загального обсягу експорту, Мальти – 15,7% та Нідерландів – 15,1%. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту мали: Китай – 23,5%, США – 15,0%, Польща –12,2%.

Доходи населення

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати за січень-лютий 2018 року по м. Херсону збільшилася на 140,2% або на 5,2 млн грн. Станом на 01 березня 2018 року заборгованість із виплати заробітної плати існувала у 14 підприємств міста та складала 8,9 млн грн.

У січні-лютому 2018 року субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 2,5 тис. домогосподарств міськради. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 2,4 млн грн. Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у лютому на одне домогосподарство, становив 1088,6 грн. За звітний період субсидії на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою було призначено 108 домогосподарствам міськради. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 362,1 тис. грн. Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у лютому на одне домогосподарство, становив 3338,8 грн. Отримали готівкові субсидії у лютому 2018 року 66 домогосподарств, загальна сума яких склала 201,3 тис. грн.

Ринок праці

За адміністративними даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних по м. Херсону на кінець лютого 2018 року становила 1,6 тис. осіб, із них жінки складали 64,5%, молодь у віці до 35 років – 35,5%, допомогу по безробіттю отримували 80,4%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в лютому 2018 року становила 1,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2546 грн, що на 31,6% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення Херсонської міськради, за оцінкою, станом на 1 лютого 2018 року становила 329,1 тис. осіб. Упродовж січня 2018 року чисельність населення зменшилась на 328 осіб.

Зменшення чисельності населення по Херсонській міськраді відбулося за рахунок природного скорочення на 207 осіб, міграційного – на 121 особу. Порівняно з січнем 2017 року обсяг природного скорочення зменшився на 54 особи, або з 9,3 до 7,4 особи на 1000 населення. Упродовж січня 2018 року порівняно з відповідним періодом 2017 року спостерігалося збільшення кількості живонароджених на 17 осіб та зменшення кількості померлих на 37 осіб. У розрахунку на 1000 населення рівень народжуваності зріс з 9,2 до 9,9 особи, а рівень смертності знизився з 18,5 до 17,3  померлих.