Соціально-економічне становище м. Херсона

Інформація про соціально-економічне становище в м.Херсоні

за січень-квітень 2019 року

 

Промисловість

 

За І квартал 2019 року промисловими підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 4,1 млрд грн.

Найбільший обсяг реалізованої продукції припав на підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 2,4 млрд грн (59,1% загального обсягу реалізації промислової продукції міста), з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів –  826,3 млн грн (20,2%).

У І кварталі 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом  2018 року значно збільшився обсяг реалізації гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 78,9% (79,4 млн грн), текстильних виробів, одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на  27,5 % (1,1 млн грн). Зменшився обсяг реалізації  готових металевих виробів на 1,9 % (1,8 млн грн) та машин – на 11,3 % (12,6 млн грн).

 

Будівельна діяльність

 

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами м.Херсона у січні-квітні 2019 року становив 208 млн грн, частка якого у загальному обсязі склала 61,2%.

 

Транспорт

 

У січні-квітні 2019 року пасажирським транспортом перевезено 26,6 млн пасажирів, що на 19% більше ніж у січні-квітні 2018 року. Пасажирооборот збільшився на 9,9% і становив 431,8 млн пас. км. Збільшення пасажирообороту відбулося на міському електротранспорті (на 45,2%), річковому (на 25%), автомобільному (на 2,3%) та залізничному транспорті (на 4,8%).

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі м. Херсона товарами за І квартал 2019 року становив 44,9 млн дол. США, імпорту – 21,8 млн дол. США. Порівняно з  аналогічним періодом 2018 року обсяг експорту збільшився  на 13,2%, імпорту  зменшився на 39,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами м. Херсона становило 23,1 млн дол. США (у І кварталі 2018 року – 3,8 млн дол. США). Зовнішньоторговельні операції з товарами підприємства м. Херсона здійснювали з партнерами 77 країн світу.

Основу товарної структури експорту м. Херсона склали продукти рослинного походження (50,0% до загального обсягу експорту міста), недорогоцінні метали та вироби з них (16,7%), жири та олії тваринного або рослинного походження (8,6%); в імпорті товарів найбільша питома вага припала на поставки машин, обладнання та механізмів; електротехнічне обладнання (24,3% до загального обсягу імпорту міста), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (12,7%), продукцію хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості (12,2%), а також засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (10,0%).

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Туреччини – 32,3% від загального обсягу експорту, Нідерландів – 10,8%, Великої Британії – 9,1% та Данії – 4,6%. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі імпорту мали: Китай – 17,7%, Туреччина – 14,6%, Білорусь – 12,5%, та Польща – 7,2%.

 

Доходи населення

 

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати протягом січня-квітня 2019 року по м. Херсону зменшилась в 3,9 разу або на 11,4 млн грн. Обсяг невиплаченої заробітної плати на 01 травня 2019 року дорівнював 3,9 млн грн.

У січні-квітні 2019 року субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 5,7 тис. домогосподарствам міськради, загальна сума яких склала 3,8 млн грн. Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у квітні на одне домогосподарство, становив 871,6 грн. Отримували субсидії 24,4 тис. домогосподарств.

У січні-квітні 2019 року субсидії на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою було призначено 192 домогосподарствам міськради. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 709,3 тис. грн. Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у квітні на одне домогосподарство, становив 3700 грн. Отримали готівкові субсидії 133 домогосподарства загальна сума яких склала 513 тис. грн.

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення Херсонської міськради, за оцінкою, станом на 01 квітня 2019 року становила 326,3 тис. осіб. Упродовж І кварталу 2019 року чисельність населення зменшилась на 705 осіб.

Порівняно з відповідним періодом 2018 року природне скорочення у І кварталі 2019 року збільшилось на 124 особи, або з 6,7 до 8,2 особи на 1000 населення. Рівень народжуваності у І кварталі 2019 року порівняно з відповідним періодом 2018 року знизився з 9,3 до 8,1 немовлят у розрахунку на 1000 наявного населення, а рівень смертності зріс з 16,0 до 16,3 померлих.