Сплата податків господарським комплексом міста

Про сплату податків та зборів господарським комплексом міста

 

Загальний збір податків та зборів по місту за січень -  червень 2018 року становив 1 млрд 365,3 млн грн, що на 120,4 млн грн. , або на 9,7 % більше ніж за січень-червень 2017 року. Із створених у місті доходів до бюджетів вищих рівнів спрямовано 661,6 млн грн ( 48,5 %), до міського – 703,7 млн грн. (51,5%).

У порівнянні з І півріччям 2017 року надходження податків та зборів до бюджетів вищих рівнів збільшилися на 0,9 % (на 5,9 млн грн) та до міського бюджету – на 19,4 % (на 114,5 млн грн).

За даними департаменту бюджету і фінансів до міського бюджету за січень-червень 2018 року надійшло 1699,9 млн грн, з них :

- власні доходи міського бюджету 41,4 %, або 703,7 млн грн,

- трансферти з Державного бюджету – 54,1 %, або 919,6 млн грн,

- власні надходження бюджетних установ 4,5 %, або 76,6 млн грн.

Показники

Січень-червень

2017 р.

Січень- червень 2018 р.

 

зростання(+) зменшення(-)

2018 / 2017 р.

Темп

2018 / 2017р. %

Доходи міського бюджету, всього: (млн грн)

1455,4

1699,9

244,5

116,8

-надходження податків і зборів

589,2

703,7

114,5

119,4

-повернуто з Державного бюджету  у вигляді трансфертів

798,4

919,6

121,2

115,2

власні надходження бюджетних установ

67,7

76,6

8,9

113,1

Доходи міського бюджету за січень-червень 2018 року збільшилися на 244,5 млн грн, або на 16,8 % в порівняні з аналогічним періодом 2017 року. З яких :

- на 19,4 % (на 114,4 млн грн) - надходження податків та зборів;

- на 15,2 % (на  121,2 млн грн) - надходження трансфертів;

- на 13,1 %  (на 8,9 млн грн) власних коштів бюджетних установ.

Основними джерелами власних надходжень податків та зборів до міського бюджету були: 

· податок на доходи фізичних осіб - 450,1  млн грн;

· місцеві податки та збори - 155,2  млн грн;

в т.ч.: - єдиний податок - 105,3  млн грн;

- плата за землю - 41,1  млн грн;

· акцизний податок з реалізації СГ роздрібної

 торгівлі підакцизних товарів - 38,7  млн грн;

· адміністративні збори та платежі - 18,9  млн грн;

в т.ч.:- плата за надання адмінпослуг - 11,7 млн грн;

- надходження від орендної плати  за

користування ЦМК - 5,4 млн грн;

- держмито - 0,5 млн грн;

· доходи від власності та

підприємницької діяльності - 0,6 млн грн.

· плата за тимчасове використання

об’єктів комунальної власності під

розміщення реклами - 2,4  млн грн.

· доходи від операції з капіталом - 3,5  млн грн;

в т.ч.: - кошти від відчуження майна - 1,5  млн грн;

- кошти від продажу землі - 2,0  млн грн.

Надходження зросли майже по всіх найвагоміших видах податків в порівнянні з аналогічним періодом минулого року:

- податок на доходи фізичних осіб – на 21,6 % (79,9 млн грн);

- єдиний податок – на 24,6 %  (20,8 млн грн);

- адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності – на 35,6 %  (4,9 млн грн).

Скоротилися надходження  від плати за землю – на 3,2% (1,4 млн грн), від продажу землі на 20,0 % (на 0,5 млн.грн).