Сплата податків господарським комплексом міста

Сплата податків господарським комплексом міста

Загальний збір податків та зборів по місту за 2017 рік становив 2,585 млрд  грн, що на 611,1 млн грн або на 30,9% більше ніж за 2016 рік. Із створених у місті доходів до бюджетів вищих рівнів спрямовано 1,325 млрд грн (51,3%), до міського – 1,26 млрд грн (48,7%).

У порівнянні з 2016 роком надходження податків та зборів до бюджетів вищих рівнів збільшилися на 29,8% (304,1 млн грн), до міського бюджету – на 32,2% (307,0 млн грн).

За даними департаменту бюджету і фінансів до міського бюджету надійшло 2 млрд 923,0 млн грн, з них:

- власні доходи міського бюджету – 43,1%, або 1,26 млрд грн,

- трансферти з Державного бюджету – 49,9%, або 1,46 млрд грн,

- власні надходження бюджетних установ – 7,0%, або 202,9 млн грн.

Показники

Січень-грудень

2016 р.

Січень- грудень 2017 р.

 

зростання(+) зменшення(-)

2017 / 2016 р.

Темп

2017 / 2016 р., %

Доходи міського бюджету, всього: (млн грн)

2143,1

2923,0

779,9

136,4

-надходження податків і зборів

953,1

1260,1

307,0

132,2

-повернуто з Державного бюджету у вигляді трансфертів

1057,7

1460,0

402,3

138,0

власні надходження бюджетних установ

132,2

202,9

70,7

153,5

Доходи міського бюджету за 2017 рік збільшилися на 779,1 млн грн або на 36,4% у порівняні з 2016 роком, з яких:

- на 32,2% (307,0 млн грн) − надходження податків та зборів;

- на 38,0% (402,3 млн грн) − надходження трансфертів;

- на 53,5% (70,7 млн грн) − власні кошти бюджетних установ.

Основними джерелами власних надходжень податків та зборів до міського бюджету були:

· податок на доходи фізичних осіб - 780,1  млн грн;

· місцеві податки та збори - 283,2  млн грн;

у т.ч.: - єдиний податок - 180,6  млн грн;

- плата за землю - 88,2  млн грн;

· акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 87,2  млн грн;

· адміністративні збори та платежі - 32,1  млн грн;

у т.ч.:- плата за надання адмініпослуг  - 18,4  млн грн;

- надходження від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами - 9,9  млн грн;

- держмито - 1,3  млн грн;

· доходи від власності та підприємницької діяльності  - 1,3 млн грн;

· плата за тимчасове використання об’єктів комунальної власності під розміщення реклами - 4,1  млн грн;

· доходи від операції з капіталом - 9,5  млн грн;

в т.ч.: - кошти від відчуження майна - 2,3  млн грн;

- кошти від продажу землі - 7,1  млн грн.

Надходження зросли майже по всіх найвагоміших видах податків у порівнянні з 2016 роком:

- податок на доходи фізичних осіб – на 42,3% (231,9 млн грн);

- єдиний податок – на 38,1% (49,8 млн грн);

- від продажу землі на 61,4% (на 2,7 млн грн);

- адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності – на 13,3% (3,8 млн грн).

Скоротилися надходження від акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – на 29,9% (35,8 млн грн), та плата за землю – на 8,4% (8,1 млн грн).