Сплата податків господарським комплексом міста

Сплата податків господарським комплексом міста

 

Загальний збір податків та зборів по місту за 2018 рік становив 2 млрд 885,2 млн грн, що на 299,6 млн грн або на 11,6 % більше ніж за 2017 рік. Із створених у місті доходів до бюджетів вищих рівнів спрямовано 1,4 млрд грн (48,8%), до міського – 1,54 млрд грн (51,2%).

У порівнянні з 2017 роком надходження податків та зборів до бюджетів вищих рівнів збільшилися на 6,2% (81,9 млн грн), до міського бюджету – на 17,3% (217,7 млн грн).

За даними департаменту бюджету і фінансів до міського бюджету надійшло 2 млрд 57,2 млн грн, з них:

- власні доходи міського бюджету – 43,7% або 899,4 млн грн,

- трансферти з Державного бюджету - 51,6% або 1,06 млрд грн,

- власні надходження бюджетних установ - 4,7% або 95,8 млн грн.

Показники

2017 рік

2018 рік

 

зростання(+) зменшення(-)

2018/2017 рр.

Темп

2018/

2017 рр., %

Доходи міського бюджету, всього: (млн грн)

2923,0

3105,4

182,4

106,2

-надходження податків і зборів

1260,1

1477,8

217,7

117,3

-повернуто з Державного бюджету  у вигляді трансфертів

1460,0

1482,5

22,5

101,5

власні надходження бюджетних установ

202,9

145,1

-57,8

71,5

 

Доходи міського бюджету за 2018 рік у порівняні з 2017 роком збільшилися на 182,4 млн грн або на 6,2%, з яких:

- на 17,3% (на 217,7 млн грн) - надходження податків та зборів;

- на 1,5% (на 22,5 млн грн) - надходження трансфертів.

Проте, відбулося зменшення на 28,5% (57,8 млн грн) власних коштів бюджетних установ.

Основними джерелами власних надходжень податків та зборів до міського бюджету були: 

· податок на доходи фізичних осіб - 931,5  млн грн;

· місцеві податки та збори - 328,5  млн грн;

в т.ч.: - єдиний податок - 223,5 млн грн;

- плата за землю - 86,3 млн грн;

· акцизний податок з реалізації СГ роздрібної

 торгівлі підакцизних товарів - 90,8  млн грн;

· адміністративні збори та платежі - 39,1  млн грн;

в т.ч.:- плата за надання адмінпослуг - 24,5 млн грн;

- надходження від орендної плати  за

користування ЦМК - 10,8 млн грн;

- держмито - 1,5 млн грн;

· доходи від власності та

підприємницької діяльності - 1,5 млн грн;

· плата за тимчасове використання

об’єктів комунальної власності під

розміщення реклами - 4,8  млн грн;

· доходи від операції з капіталом - 13,2  млн грн;

в т.ч.: - кошти від відчуження майна - 6,4  млн грн;

- кошти від продажу землі - 6,6  млн грн.

Надходження зросли майже по всіх найвагоміших видах податків у порівнянні з минулим роком:

- податок на доходи фізичних осіб – на 20,1% (140,5 млн грн);

- єдиний податок – на 25,1% (42,8 млн грн);

- адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності – на 23,1% (6,7 млн грн).

Скоротилися надходження  від плати за землю – на 2,5% (2,0 млн грн), від продажу землі на 12,7 % (на 0,9 млн.грн).