Транспорт

Транспорт

 За І півріччя 2018 року підприємствами транспортного комплексу міста перевезено 2287,5 тис т вантажів, що на 11,7% менше ніж за аналогічний період 2017 року. Вантажообіг за звітний період виконано в обсязі 2075,8 млн ткм, що на 8,4% менше ніж за І півріччя 2017 року.

За структурою перевезень головним перевізником вантажів залишається залізничний транспорт, який обіймає 74,7% обсягів перевезень. Автомобільний транспорт перевозить 17,1% вантажів, водний (річковий та морський) – 8,2%.

За звітний період зменшилося відправлення нафти та нафтопродуктів на 37,9%, цементу – на 27,9%, зерна і продуктів перемолу – на 26,7%, будівельних матеріалів – на 4,7%. Разом з цим збільшилося відправлення лісових вантажів у 3,3 рази, кам’яного вугілля – на 79,2%, хімічних і мінеральних добрив – на 76,8%, брухту чорних металів – на 37,0%, руди всякої – на 5,6%.

Порівняно з І півріччям 2017 року морський торговельний та річковий флот зменшив перевезення вантажів на 11,0%, в цілому замовникам доставлено 186,4 тис. т вантажів. Питома вага закордонних перевезень у загальному обсязі перевезень вантажів водним транспортом склала 27,0%.

Загальний обсяг перевезення пасажирів усіма видами транспорту за І півріччя 2018 року склав 33,9 млн осіб, що на 6,4% більше ніж за відповідний період 2017 року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку міста на 01 липня 2018 року становив 68,4 млн дол. США (32,1% до загального обсягу по області) та в розрахунку на одну особу населення склав 209,8 дол. США.

У І півріччі в економіку м. Херсона іноземними інвесторами вкладено 0,1 млн дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Найбільші обсяги вкладено у промисловість (58,5%), у тому числі виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (51,3%). Значні обсяги зосереджено на підприємствах, які здійснюють операції з нерухомим майном (22,8%).

Інвестиції надійшли з 28 країн світу, найбільшим інвестором лишився Кіпр (72,6% до загального обсягу).

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі м.Херсона товарами за І півріччя 2018 року становив 91,9 млн дол. США, імпорту – 83,0 млн дол. США. Порівняно з аналогічним періодом 2017 року обсяг експорту збільшився на 6,4%, імпорту – в 2,1 рази. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами м. Херсона становило 8,9 млн дол. США (у І півріччі 2017 року позитивне сальдо склало 47,1 млн дол. США).

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства м.Херсона здійснювали з партнерами 99 країн світу.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Туреччини – 24,0% від загального обсягу експорту, Мальти – 6,2% та Італії – 6,0%. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту мали: Китай – 53,3%, Туреччина – 14,5% та Польща – 5,0%.

Основу товарної структури експорту м.Херсона склали продукти рослинного походження (28,6% до загального обсягу експорту міста), недорогоцінні метали та вироби з них (22,5%), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (14,6%); в імпорті товарів найбільша питома вага припала на поставки машин, обладнання та механізмів; електротехнічне обладнання (51,9% до загального обсягу імпорту міста), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (13,3%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (8,9%).