Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічна діяльність міста Херсона

У І кварталі 2018 року в економіку м.Херсона іноземними інвесторами вкладено 0,1 млн дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій на 01 квітня 2018 року становив 67,9 млн дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 208,5 дол. США. Інвестиції надійшли з 28 країн світу, найбільшим інвестором лишився Кіпр (72,3% до загального обсягу).

Найбільші обсяги інвестиційних коштів вкладено у промисловість (58,4%), у тому числі виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (51,2%). Значні обсяги зосереджено на підприємствах, які здійснюють операції з нерухомим майном (22,8%).

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі м. Херсона товарами за звітний період становив 43,4 млн дол. США, імпорту – 31,7 млн дол. США. Порівняно з відповідним періодом 2017 року обсяг експорту збільшився на 17,8%, імпорту – в 1,8 раз. Позитивне сальдо становило 11,7 млн дол. США (у І кварталі 2017 року – 19,0 млн дол. США). Зовнішньоторговельні операції з товарами підприємства м. Херсона здійснювали з партнерами 90 країн світу.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Туреччини – 35,1% від загального обсягу експорту, Маршаллових Островів – 9,2%, Нідерландів – 9,0%, та Мальти – 8,2%. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту мали: Китай – 48,3%, Польща – 6,8%, Туреччини – 6,4% та США – 6,0%.

Основу товарної структури експорту м. Херсона складали недорогоцінні метали та вироби з них (25,6% до загального обсягу експорту міста), продукти рослинного походження (25,2%), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (18,4%); в імпорті товарів найбільша питома вага припала на поставки механічного та електричного обладнання (53,0% до загального обсягу імпорту міста), продукцію хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості (12,5%) і полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них (8,6%).