Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічна діяльність міста Херсона

 

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку міста на 31 грудня 2017 року становив 65,3 млн. дол. США (30,1% до загального обсягу по області) та в розрахунку на одну особу населення склав 200,3 дол. США.

У 2017 році в економіку міста Херсона іноземними інвесторами вкладено 11,9 млн. дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Інвестиції надійшли з 28 країн світу, найбільшим інвестором є Кіпр (72,3% до загального обсягу).

Найбільші обсяги вкладено у промисловість (61,2%), у тому числі у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (51,5%). Значні обсяги зосереджено на підприємствах, які здійснюють операції з нерухомим майном (19,8%).

Обсяг експорту товарів підприємствами та організаціями м.Херсона за 2017 рік становив 208,0 млн. дол. (72,1 % до загального обсягу по області) і збільшився порівняно з минулим роком на 8,4%, імпорту – 84,0 млн. дол. (41,5% до загального обсягу по області) і збільшився на 1,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами міста становило 124,1 млн. дол. (у 2016 році – 109,1 млн. дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту складав 2,5 (у 2016 році – 2,3).

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства міста здійснювали з партнерами 109 країн світу.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Туреччини – 15,4% до загального обсягу експорту, Нідерландів – 6,7%, Японії – 5,3%,  Єгипту – 4,4%, Індії – 4,3%, Білорусії – 4,1%. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі імпорту мали: Китай – 20,6%, Туреччина – 17,1%, Польща – 12,2%, Болгарія – 6,5%, Корея, Республіка – 5,4%, США – 4,7%.

Основу товарної структури експорту міста Херсона складали продукти рослинного походження (40,7% до загального обсягу експорту міста), недорогоцінні метали та вироби з них (15,0%); в імпорті товарів найбільша питома вага припадала на поставки машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання (27,9% до загального обсягу імпорту міста), полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них (15,7%).

Обсяг експорту послуг підприємствами та організаціями міста Херсона за 2017 рік становив 27,7 млн. дол. (89,3% до загального обсягу по області) і зменшився порівняно з  минулим роком на 7,1%, імпорту – 5,6 млн. дол. (61,7% до загального обсягу по області) і збільшився в 2,1 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами міста становило 22,1 млн. дол. (у 2016 році – 27,1 млн. дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами підприємства міста здійснювали з партнерами 87 країн світу.

Основними партнерами в експорті послуг були: Туреччина, на яку припадало 12,0% від загального обсягу експорту, Беліз – 9,5%, Велика Британія –8,9%, Панама – 7,8%, Кіпр – 7,1%, Нідерланди – 5,3% та Литва. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі імпорту міста мали Франція та Австрія.

У структурі зовнішньої торгівлі послугами міста Херсона переважали транспортні послуги (66,7% до загального обсягу експорту міста), послуги з ремонту та технічного обслуговування (24,8%); в імпорті найбільша питома вага припадала на ділові послуги (37,2% до загального обсягу імпорту міста), роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності  (32,1%) та транспортні послуги (25,3%).