Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічна діяльність

За 2017 рік обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку міста Херсона склав 65,3 млн дол. США (30,1% до загального обсягу по області) та в розрахунку на одну особу населення становив 200,3 дол. США. У 2017 році в економіку міста іноземними інвесторами вкладено 11,9 млн дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Найбільші обсяги вкладено у промисловість (61,2%), у тому числі виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (51,5%). Значні обсяги зосереджено на підприємствах, які здійснюють операції з нерухомим майном (19,8%).

Інвестиції надійшли з 28 країн світу, найбільшим інвестором є Кіпр (72,3% до загального обсягу).

Обсяг експорту товарів підприємствами та організаціями м. Херсона за 2017 рік становив 208,0 млн дол. США і збільшився порівняно з 2016 роком на 8,4%, імпорту – 84,0 млн дол. США, що збільшився на 1,4% порівняно з 2016 роком. Позитивний баланс зовнішньої торгівлі товарами становив 124,1 млн дол. США (у 2016 році – 109,1 млн дол. США).

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства міста здійснювали з партнерами 109 країн світу.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Туреччини – 15,4% від загального обсягу експорту, Нідерландів – 6,7%, Японії – 5,3% та Єгипет – 4,4%. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту мали: Китай – 20,6%, Туреччина –17,1%, Польща –12,2%.

Основу товарної структури експорту м.Херсона складали продукти рослинного походження (40,7% до загального обсягу експорту міста), недорогоцінні метали та вироби з них (15,0%); в імпорті товарів найбільша питома вага припадала на поставки механічного та електричного обладнання (27,9% до загального обсягу імпорту міста), полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них (15,7%).