Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку м.Херсона на 1 жовтня 2017р. становив 67 млн.дол. США (31,4% до загального обсягу по області) та в розрахунку на одну особу населення склав 204,4 дол. США.

У січні–вересні 2017р. в економіку міста іноземними інвесторами вкладено 11,5 млн. дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Збільшення вартості акціонерного капіталу за рахунок курсової різниці склало 0,9 млн. дол.

Інвестиції надійшли з 28 країн світу, найбільшим інвестором є Кіпр (73,4% до загального обсягу).

Найбільші обсяги вкладено у промисловість (60,7%), у тому числі у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (51,3%). Значні обсяги зосереджено на підприємствах, які здійснюють операції з нерухомим майном (19,8%).

Обсяг експорту товарів підприємствами та організаціями м. Херсона за січень–вересень 2017р. становив 150,8 млн. дол. (72,8 % до загального обсягу по області) і збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 9,0%, імпорту – 53,7 млн. дол. (35,3% до загального обсягу по області) і зменшився на 14,5%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами міста становило 97,1 млн. дол. (у січні–червні 2016р. – 75,6 млн. дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту складав 2,8 (у січні–вересні 2016р. – 2,2).

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства міста здійснювали з партнерами 99 країн світу.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Туреччини – 18,4% до загального обсягу експорту, Нідерландів – 7,1%, Японії – 5,2%, Італії – 4,8%, Єгипту – 4,1%, Білорусії – 3,7%. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі імпорту мали: Китай – 16,9%, Польща – 14,1%, Туреччина – 10,9%, США – 6,9%, Болгарія – 6,5%.

Основу товарної структури експорту м. Херсона складали продукти рослинного походження (44,4% до загального обсягу експорту міста), недорогоцінні метали та вироби з них (17,8%); в імпорті товарів найбільша питома вага припадала на поставки машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання (28,2% до загального обсягу імпорту міста), полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них (17,0%).

Обсяг експорту послуг підприємствами та організаціями м. Херсона за січень–вересень 2017р. становив 19,9 млн. дол. (91,6% до загального обсягу по області) і зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 12,7%, імпорту – 2,9 млн. дол. (55,9% до загального обсягу по області) і збільшився в 1,6 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами міста становило 17,1 млн. дол. (у січні–вересні 2016р. – 21,0 млн. дол.).

 Зовнішньоторговельні операції послугами підприємства міста здійснювали з партнерами 83 країн світу.

Основними партнерами в експорті послуг були: Беліз, на який припадало  11,4% від загального обсягу експорту,  Туреччина – 11,2%, Велика Британія –10,0%, Литва – 8,2%, Швейцарія – 7,0%, Кіпр – 6,6%, Нідерланди – 4,7%.  Найбільшу питому вагу у загальному обсязі імпорту міста мала Австрія –12,5%. 

У структурі зовнішньої торгівлі послугами м. Херсона переважали транспортні послуги (68,4% до загального обсягу експорту міста), послуги з ремонту та технічного обслуговування (23,9%); в імпорті найбільша питома вага припадала на роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності  (55,2% до загального обсягу імпорту міста) та  транспортні послуги (28,9%).