Вимоги стосовно підготовки інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

ВИМОГИ стосовно підготовки інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Інвестиційна програма і проєкт регіонального розвитку (далі – проєкт) подається керівником заявника проєкту у прямій відповідності до одного з технічних завдань плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку та підписується кваліфікованим електронним підписом.

Проєкт має відповідати вимогам, які визначені:

1. Статтею 24¹ Бюджетного кодексу України (із змінами);

2. Постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. №196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (із змінами);

3. Наказом Мінрегіону від 24.04.2015 № 80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку та проєктів - переможців «Всеукраїнського громадського бюджету», що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (із змінами).

Заявником проєкту може бути:

1. Центральний або місцевий орган виконавчої влади;

2. Органи місцевого самоврядування;

3. Агенції регіонального розвитку, створені відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики» (далі - агенції регіонального розвитку), - за винятком проєктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

Умовами спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку є фінансування проєктів (у тому числі проєктів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку.

Критеріями відбору проєктів регіональними комісіями є:

1. Для проєктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) - наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проєктної документації;

2. Календарний план реалізації становить від одного до трьох років;

3. Співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;

4. Спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;

5. Загальна кошторисна вартість проєкту будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5000 тис. гривень, а для інших проєктів - понад 1000 тис. гривень.

Для подання проєкту необхідно заповнити всі необхідні розділи та поля поетапно, де необхідно – вибрати варіанти заповнення з випадаючого списку, або внести інформацію у відповідні поля, з урахуванням можливої мінімальної та максимальної кількості символів. 

Також при реєстрації проєкту необхідно завантажити такі документи:

1. Для проєктів, що передбачають будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), подаються:

· зведений кошторисний розрахунок;

· звіт за результатами експертизи проєктів будівництва;

· акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проєктної документації (відповідно до Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560);

· документи щодо форми власності, класу наслідків (відповідальності) для об’єктів будівництва та підтвердження залишкової вартості для всіх проєктів.

2. Для проєктів співробітництва територіальних громад – копії договорів про співробітництво відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

3. Для проєктів підтримки добровільно об’єднаних територіальних громад – копії рішень про утворення об'єднаної територіальної громади відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад».

4. Для проєктів, які передбачають створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків - документи з урахуванням вимог Законів України «Про індустріальні парки» та «Про інноваційну діяльність»;

5. Для проєктів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, - лист про погодження таких проєктів Міністерством культури, молоді та спорту України.

Також при реєстрації проєкту потрібно завантажити фото матеріали (стан проєкту до початку його реалізації, в кількості не менше 5 фотографій з різних ракурсів).

Чернетка заповненого проєкту зберігається в особистому кабінеті. Ви можете редагувати вже заповнені розділи у будь-який час до кінцевого терміну подання проєкту.

Довідково.

Критерії оцінювання проєктів регіональними комісіями

1. Територія охоплення вирішення проблеми (окремо оцінюються проєкти ОТГ) (20 балів);

2. Вплив проєкту на вирішення проблеми (20 балів);

3. Інноваційність проєкту (20 балів);

4. Співфінансування з місцевих бюджетів (20 балів);

5. Соціально-економічні особливості проєкту (20 балів);

Проєкт максимально може набрати не більше 100 балів.

Проєкти, що набрали менше 30 відсотків максимально можливої кількості балів до фінансування не допускаються.