Інвестиційна діяльність

Перелік міжнародних фондів та фінансових організацій, які надають гранти та кредитні кошти за різними умовами співфінансуваннязавантажити

Перелік інвестиційних проєктів

Інформація щодо можливостей та стимулів для створення нових робочих місць

Перелік вільних земельних ділянок, на яких можлива реалізація інвестиційних проектів, станом на 21.07.2020 

Інвестиційна діяльність

 За 9 місяців 2020 року підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1 млрд 103 млн 950 тис. грн капітальних інвестицій, що на 37,3% менше ніж за 9 місяців 2019 року (657,0 тис. грн) та в розрахунку на 1 особу становить 3426,3 грн.

Прямі іноземні інвестиції в економіку м. Херсона

 Відповідно до Плану спільних дій Державної служби статистики України (далі – Держстат) та Національного банку України (далі – НБУ), починаючи з 2020 року повноваження щодо публікації статистики прямих іноземних інвестицій (далі – ПІІ) для створення єдиного джерела даних з єдиною методологією розрахунку, передано до НБУ.

Публікація деталізованих даних щодо ПІІ здійснюватиметься лише за видами економічної діяльності, країнами та регіонами.

Виходячи з вищезазначеного, повідомляємо, що дані з приводу залучення ПІІ по місту Херсону відсутні.