Інвестиційна діяльність

Перелік міжнародних фондів та фінансових організацій, які надають гранти та кредитні кошти за різними умовами співфінансування   завантажити

Перелік інвестиційних проектів

Інформація щодо можливостей та стимулів для створення нових робочих місць

Інвестиційна діяльність

У І кварталі 2018 року підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 320,2 млн грн капітальних інвестицій, що на 9,3% більше ніж за аналогічний період 2017 року.

Найвагомішу частку з них (98,2% загального обсягу) спрямовано в матеріальні активи.

Головним джерелом інвестування є власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 73,4% загального обсягу капітальних інвестицій.

На будівництві житла використано 50,1 млн грн капітальних інвестицій, їх частка у загальному обсязі склала 15,6%.

Протягом звітного періоду найбільше коштів інвестовано у:

- промисловість – 95,4 млн грн, або 29,8% від загального обсягу освоєних капітальних інвестицій;

- сільське, лісове та рибне господарство – 77,8 млн грн (24,3%);

- будівництво – 58,4 млн грн (18,2%);

- транспортне, складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність – 31,2 млн грн (9,8%);

- оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 16,1 млн грн (5,0%);

- державне управління й оборону; обов’язкове соціальне страхування – 14,2 млн грн (4,4%);

- операції з нерухомим майном – 12,8 млн грн (4,0%).

Низькою залишається частка коштів на розвиток соціальної сфери. В освіту й охорону здоров’я та надання соціальної допомоги з початку року вкладено відповідно 1,5% та 0,7% загального обсягу капітальних інвестицій.