Стратегічний план економічного розвитку

ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

ХХVІІІ сесія міської ради V скликання

Р І Ш Е Н Н Я завантажити

від 16.06.2009 № 1168

Про затвердження Стратегічного плану

економічного розвитку міста Херсона

Експертним комітетом з економічного розвитку, створеним розпорядженням міського голови від 04.07.2008 №707-р, до складу якого входили лідери громади, керівники підприємств, депутати міської ради, працівники виконавчих органів, громадських організацій, та представниками проекту „Економічний розвиток міст” розроблено і обговорено Стратегічний план економічного розвитку міста Херсона (далі – Стратегічний план).

Розглянувши запропонований Стратегічний план та з метою забезпечення його реалізації, підвищення інвестиційної привабливості та збільшення обсягів інвестування в місто, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р І Ш ИЛА:

1. Затвердити:

    Стратегічний план згідно з додатком 1.

  Склад Комітету з управління впровадженням Стратегічного плану економічного розвитку міста Херсона у відповідності з додатком 2.

  Положення про Комітет з управління впровадженням Стратегічного плану економічного розвитку міста Херсона згідно з додатком 3.

2. Відповідальність за підготовку аналітичних звітів щодо стану виконання окремих цілей і завдань Стратегічного плану покласти на заступників міського голови у відповідності з розподілом повноважень.

3. Відповідальність за підготовку щорічних звітів перед міською радою та внесення змін і доповнень, які виникатимуть при впровадженні Стратегічного плану та затверджуватимуться міською радою, покласти на Комітет з управління впровадженням Стратегічного плану економічного розвитку міста Херсона.

4. Управлінню громадських зв’язків (Сазонова Т.В.) оприлюднити в засобах масової інформації дане рішення та висвітлювати хід його виконання.

5. Контроль за виконанням Стратегічного плану покласти на постійні комісії міської ради.

Міський голова В.В.Сальдо