Угода про ассоціацію між Україною та Європейським союзом

Переговори між Україною та Європейським Союзом щодо укладення нової посиленої угоди назаміну Угоди про партнерство та співробітництво розпочалися у березні 2007 р. відповідно доПлану дій Україна-ЄС.

На Саміті Україна-ЄС (вересень 2008 p., м. Париж) сторони досягнули домовленості, щонова посилена угода буде називатися Угодою про асоціацію.

Протягом 2007-2012 рр. відбулися 21 раунд переговорів щодо Угоди про асоціацію та 18 раундівпереговорів щодо розділу Угоди про створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

19 грудня 2011 р. на Саміті Україна – ЄС оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ця Угода є більш масштабною у порівнянні з аналогічними угодами,укладеними ЄС з країнами Центральної та Східної Європи.

30 березня 2012 р. на рівні глав переговорних делегацій відбулося парафування Угоди проасоціацію, а 19 липня 2012 р.  парафовано розділ Угоди щодо створення зони вільної торгівлі.

З кінця 2012 р. до середини 2013 р. здійснювався офіційний переклад проекту Угодиукраїнською і мовами держав-членів ЄС.

15 травня 2013 р. Колегія Європейської Комісії прийняла рішення рекомендувати Раді ЄСпідписати Угоду, а також дозволити її тимчасове застосування до завершення процедур ратифікаціїдержавами – членами ЄС.

9 серпня 2013 р. проект Угоди був оприлюднений на Урядовому порталі.

За пропозицією Сторони ЄС було уточнено назву Угоди, і за згодою Української Сторони угодаотримала остаточну офіційну назву - «Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, таЄвропейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами,з іншої сторони».

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбулося в два етапи.

21 березня 2014 р. під час Позачергового Саміту Україна – ЄС було підписано політичну частинуУгоди та Заключний акт Саміту, які від імені України підписав Прем’єр-міністр А. Яценюк. Зокрема,підписані Преамбула, Стаття 1, Розділи І «Загальні принципи», ІІ «Політичний діалог та реформи,політична асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики» і VII «Інституційні, загальні та прикінцеві положення» Угоди. На Саміті Українською Стороною також булазроблена заява, що зобов’язання України, які випливають зі статті 8 Угоди про асоціаціюстосовно ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 р. будутьвиконані після внесення відповідних змін до Конституції України.

27 червня 2014 р. в ході засідання Ради ЄС Президентом України П.Порошенком та керівництвомЄвропейського Союзу і главами держав та урядів 28 держав – членів ЄС була підписана економічначастина Угоди – Розділи III «Юстиція, свобода та безпека», IV «Торгівля і питання, пов’язані зторгівлею», V «Економічне та галузеве співробітництво» та VI «Фінансове співробітництво таположення щодо боротьби із шахрайством», які разом з рештою тексту Угоди становлять єдинийдокумент.

16 вересня 2014 р. Верховна Рада України та Європейський Парламент синхронно ратифікувалиУгоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Українська Сторона передала до депозитарію ратифікаційні грамоти і завершила таким чином всівнутрішньодержавні процедури.

Угода про асоціацію за  своїм  обсягом  і  тематичним  охопленням  є  найбільшим  міжнародно-правовим  документом  за  всю  історію  України  та  найбільшим  міжнародним договором з третьоюкраїною, коли-небудь укладеним Європейським Союзом. Вона визначає якісно новий формат відносинміж Україною та ЄС на принципах «політичної асоціації та економічної інтеграції» і слугує стратегічниморієнтиром системних соціально-економічних реформ в Україні. Передбачена Угодою поглиблена тавсеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС визначатиме правову базу для вільногопереміщення товарів, послуг, капіталів, частково робочої сили між Україною та ЄС, а такожрегуляторного наближення, спрямованого на поступове входження економіки України до спільногоринку ЄС.

Відповідно до статті 486 Угоди з 1 листопада 2014 р. здійснюється її тимчасове застосування до моменту набрання нею чинності.

Повністю Угода про асоціацію між Україною та ЄС набере чинності після її ратифікації усіма Сторонами, в перший день другого місяця, що настає після дати здачі на зберігання до Генеральногосекретаріату Ради Європейського Союзу останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про затвердження. На даний час Угода ратифікована Україною та Європейським парламентом 16вересня 2014 р., а також наступними країнами-членами ЄС: Румунія – 2 липня 2014 р., Литва – 8 липня2014 р., Латвія – 14 липня 2014 р., Болгарія – 24 липня 2014 р., Мальта – 21 серпня 2014 р.,Словаччина – 24 вересня 2014 р., Естонія – 4 листопада 2014 р., Угорщина та Швеція – 26 листопада 2014 р., Польща – 28 листопада 2014 р., Чехія – 10 грудня 2014 р., Хорватія – 12 грудня 2014 р., Данія – 18 грудня 2014 р.

ПРЕАМБУЛА

РОЗДІЛ I

РОЗДІЛ II

РОЗДІЛ III

РОЗДІЛ IV

РОЗДІЛ V

РОЗДІЛ VI

РОЗДІЛ VII

СПИСОК ДОДАТКІВ

Додатки IV Розділу

Додатки V Розділу

Додатки VI Розділу

Протоколи

Угода про асоціацію між Україною та ЄС (англ.)