Херсонська міськрада оголошує набір кандидатів у присяжні Херсонського міського суду

Лист. 5 2019 | Управління громадських зв'язків Херсонської міської ради

У серпні 2020 року закінчується термін повноваження присяжних Херсонського міського суду Херсонської області, на суддів та присяжних не розподіляються справи та матеріали кримінального провадження, що надійшли до суду за шістдесят календарних днів до закінчень повноважень судді.

У зв’язку із зазначеним відповідно до статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», виникає необхідність сформувати та затвердити списки присяжних у кількості ЗО осіб для здійснення судочинства, визначеного процесуальним законом, Херсонським міським судом Херсонської області.

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрисдикція Херсонського міського суду Херсонської області, та виявили бажання бути присяжним, просимо подавати до Херсонської міської ради  за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 37, каб.107 (відділ за зверненнями громадян) такі документи:

1. Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних Херсонського міського суду Херсонської області (див. зразок).

2. Ксерокопію паспорта громадянина України (1 - 2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації /проживання кандидата).

3. Копія ідентифікаційного коду.

4. Довідка з місця роботи або копія трудової книжки (перша сторінка та сторінка з останнім записом), у разі, якщо особа безробітна.

5. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.

6. Довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

7. Довідка від нарколога.

8. Довідка від психіатра.

Довідки за телефоном: 49 31 03 Юридичний відділ міської радиДовідкова інформація: 

Хто може стати присяжним?

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може бути обраний громадянин України, який досяг 30 років і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

Хто не може бути присяжним?

Присяжними не можуть бути громадяни, які:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків народного засідателя, присяжного;

3) мають незняту чи непогашену судимість;

4) є народними депутатами України, членами Кабінету Міністрів України, суддями, прокурорами, працівниками правоохоронних органів, військовослужбовцями, працівниками апаратів судів, іншими державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, адвокатами, нотаріусами, членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції;

5) на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) досягли шістдесяти п'яти років;

7) не володіють державною мовою.

Особа, включена до списку народних засідателів, не може залучатися до розгляду справи як присяжний і навпаки. 

Яка участь присяжного у кримінальному судочинстві?

Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинуваченого - судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних. Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених розглядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив клопотання про такий розгляд. Визначає присяжних для участі у справі автоматизована система документообігу суду. Всі питання, пов'язані з судовим розглядом, крім окремо визначеного питання, судді і присяжні вирішують спільно. 

Гарантії прав присяжних

Присяжним за час виконання ними обов'язків у суді в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, виплачується винагорода. Їм відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.

За присяжними на час виконання ними обов'язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені законом. Час виконання народними засідателями чи присяжним обов'язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. На народних засідателів, присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов'язків із здійснення правосуддя.

ЗАЯВА