Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Лист. 8 2019 | Управління громадських зв'язків Херсонської міської ради

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА ХЕРСОНА", код ЄДРПОУ 03355726

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля

1. Інформація про суб'єкта господарювання

Юридична адреса та адреса для листування: 73000 Херсонська обл., місто Херсон, площа

імені Ю. Тутушкіна, буд. 9; директор Чемерис Михайло Васильович; тел./факс: +380552 45 50 01;

е-mail: hvodokanal@gmail.com

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика:

МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА ХЕРСОНА" здійснює

видобування питних підземних вод та водопостачання для міста Херсон.

Видобування питних підземних вод (корисні копалини загальнодержавного значення, згідно

постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994р. №827) здійснюється із Херсонського

родовища.

Для водопостачання використовуються підземні води у відкладах верхньосарматського

підрегіоярусу верхнього міоцену.

Для підйому води господарюючий суб’єкт експлуатує артезіанські свердловини середньою

глибиною від 60 до 100 м. Із свердловин, що розташовані на території насосних станцій та групових

водозаборів, занурювальні насоси, які установлені у кожній свердловині, системою водогонів 1-го

підйому подають воду в резервуари чистої води (РЧВ) насосних станцій водопроводу (НСВ), звідки

насосами, що установлені в машинному залі насосних станцій, вода подається у розподільчу мережу

міста. Знезараження води здійснюється гіпохлоритом на НСВ-1,2,3,4 і за допомогою бактерицидних установок на НСВ-5 та НСВ-6. Автономні артезіанські свердловини, які розташовані в місті та селищах Комишани, Антонівка, Текстильників, селі Степанівка, подають воду безпосередньо у водопровідну мережу. Основні водозабори розташовані в районі НСВ-1 (Водозабір-1) і НСВ-2

(Водозабір-2).

Процедура ОВД проводиться для існуючого підприємства, діяльність не передбачає

підготовчих та будівельних робіт. Планується продовження використання наявних насосних

агрегатів, якими обладнані свердловини.

Технічна альтернатива 1.

Свердловини обладнані електричними занурювальними насосами у відповідності до

технологічних схем видобування. Процес забезпечений стабільною електричною енергією, тому є оптимальним варіантом для забезпечення водою населення та підприємств м. Херсон.

Технічна альтернатива 2.

В якості технічної альтернативи може розглядатися обладнання свердловин глибинними

насосами ДНА (насосний агрегат з дизельним приводом на базі дизельного двигуна). Альтернатива вважається неприйнятною, оскільки збільшить забруднення атмосферного повітря. Оскільки підприємство існуюче і використовує наявне сучасне ефективне технологічне

обладнання з автоматичною системою керування технологічним процесом, яке сертифіковане в

Україні і має дозвіл органів Держгірпромнагляду на експлуатацію свердловин, відповідає

нормативним вимогам щодо стану навколишнього природного середовища, за виправдану

приймається технічна альтернатива 1. Згідно з технологічною схемою експлуатація буде

продовжуватись наявним фондом насосних станцій та резервуарів. Існуюча технологія

водопостачання міста Херсона є оптимальним варіантом для підйому води з артезіанських

свердловин.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Діяльність з видобування підземних вод провадиться на території міста Херсона та селищах

Комишани, Антонівка, Текстильників, селі Степанівка. Крім того очисні споруди МКП "ВУВКГ

м. Херсона", які розташовані в північно-східній частині смт Комишани Корабельного району міста

Херсона по вул. Теплична, 74-а. Місце провадження планованої діяльності визначено наявністю на

даній території родовища питних підземних вод, географічно територія знаходиться в

адміністративних межах м. Херсона.

Територіальна альтернатива 1, 2.

Відсутні, у зв’язку з тим, що об’єкт існуючий і розташований в межах ділянок Херсонського

родовища питних підземних вод (Кіндійська-1, Кіндійська-2, Херсонська-1-2, Верхньоантонівська).

Існуюче територіальне розміщення діяльності підприємства є оптимальним варіантом водозабору за гідрогеологічними умовами.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Забезпечення питною водою населення міста Херсона відповідає вимогам чинних

нормативних документів щодо централізованого господарсько-питного водопостачання.

Забезпечення зайнятості населення на роботах з видобутку та реалізації господарсько-питної

води, а також збільшення наповнення місцевих бюджетів за рахунок рентної плати.

Прийняті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу

господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров'я.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Станом на початок процедури ОВД кількість свердловин, що експлуатуються підприємством

для забезпечення централізованого водопостачання – 151 од. Щорічний забір підземних вод, який

здійснює господарюючий суб’єкт - близько 20 млн. кубічних метрів. Враховуючи специфіку

діяльності підприємства кількість свердловин буде змінюватись у зв’язку з будівництвом нових

свердловин міста або тампонуванням діючих, які відпрацювали нормативні терміни експлуатації.

Основні водозабори розташовані в районі НСВ-1 (Водозабір-1) і НСВ-2 (Водозабір-2).

НСВ-1 здійснює водопостачання, в основному, центральної частини міста та мікрорайон

Житлоселище. На території НСВ-1 розташовано 8 свердловин і променевий водозабір. На території

насосної розташовано 3 РЧВ загальним об’ємом 5400 м3.

У міжпікові періоди водокористування, частка води НСВ-1 подається в РЧВ НСВ-3.

НСВ-2 забезпечує водою Дніпровський район і Таврійські мікрорайони. Водозабір НСВ-2

складається з 34 свердловин, розташованих на території НСВ-2 і за її межами у смт Антонівка,

лісопарковій зоні вздовж р. Дніпро, які подають воду в 4 РЧВ, загальним об’ємом 13000 м3.

У міжпікові періоди водокористування частку води НСВ-2 водогоном діаметром 700 мм подає

в РЧВ НСВ-4 об’ємом 10000 м3, у цей же РЧВ подається вода зі свердловин, розташованих на

території НСВ-4. НСВ-4 забезпечує подачу води в Таврійські і Північні мікрорайони.

НСВ-3 забезпечує водопостачання Шуменського мікрорайону. На території мкр Шуменський

розташовані 3 свердловини, вода з яких подається в 3 резервуари НСВ-3 загальним об’ємом 12000 м3.

Водопостачання мікрорайону «Корабел» (острів) забезпечується НСВ-5 та НСВ-6. Водозабір

НСВ-5 складається з 3-х свердловин, які подають воду в 2 резервуари загальним об’ємом 1000 м3. На території НСВ-6 розташована одна свердловина, яка підключена до РЧВ об’ємом 500 м3.

Облік води, що видобувається свердловинами ведеться лічильниками води, встановленими на

свердловинах. Облік води, що подається в мережу насосними станціями водопроводу 2-го підйому,

ведеться на водогонах, що подають воду від НСВ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 на яких встановлені

ультразвукові та турбінні витратоміри, які здійснюють облік поданої у водопровідну мережу води.

У системі водопостачання міста Херсон для подачі води на верхні поверхи багатоповерхових

будинків працюють підвищувальні насоси (3-й підйом). Підвищувальні насоси холодної води, які

розташовані в теплопунктах та окремо розташованих ПНС експлуатуються МКП "ВУВКГ

м.Херсона", а ті, що розташовані в прибудовах до житлових будинків – житловими організаціями.

Підведення води до користувачів забезпечує розподільча водопровідна мережа діаметром від

100 до 800 мм і загальною довжиною 926,6 км.

Діяльність забезпечена сучасним електронасосним обладнанням та стабільною електричною

енергією.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно із законодавством

України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на

природне середовище, санітарних нормативів, охорони праці, пожежної безпеки, радіаційного

контролю, поводження з відходами тощо.

При проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні в дію нових і реконструкції діючих

підприємств, споруд та інших об’єктів, а також в процесі експлуатації цих об’єктів забезпечується екологічна безпека людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. При цьому повинні передбачатися

вловлювання, утилізація, знешкодження шкідливих речовин і відходів або повна їх ліквідація,

виконання інших вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров’я людей.

Забороняється введення в дію підприємств, споруд та інших об’єктів, на яких не забезпечено в

повному обсязі додержання всіх екологічних вимог і виконання заходів, передбачених в проектах на будівництво та реконструкцію (розширення та технічне переоснащення). Не допускається виробництво та експлуатація автотранспортних засобів, у викидах яких вміст забруднюючих речовин перевищує встановлені нормативи. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя тощо) забороняється. Забороняється скидання у водні об’єкти виробничих, побутових,

радіоактивних та інших видів відходів і сміття. Здійснення усіх робіт на підприємстві відповідно до затверджених технічних документів, дозволів, ліцензій, угод та з використанням сировини та

матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ та інших нормативних документів. Дотримання дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря відповідно до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, підтримання обладнання та устаткування у належному технічному стані

Дотримання умов Дозволу на спеціальне водокористування.

Дотримання вимог Робочої програми виробничого контролю, згідно з якою проводяться

спостереження за якісною характеристикою підземних вод.

Дотримання вимог ДСаПіН 2.2.1-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до

споживання людиною».

Дотримання ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання».

На територіях, що безпосередньо прилягають до житлових будинків, рівні звуку не повинні

перевищувати 55 дБА (вдень) або 45 дБА (вночі).

Крім вищезазначених обмежень, з метою запобігання виснаження водоносного горизонту,

зміні якості підземних вод через хімічне чи бактеріологічне забруднення водоносного горизонту,

слід суворо дотримуватися вимог технологічного процесу експлуатації водозабору.

Щодо технічної альтернативи 1 та 2

Ті самі, як і для основної виправданої технічної альтернативи.

Щодо територіальних альтернатив 1 та 2

Територіальні альтернативи планової діяльності не розглядаються.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Для водопостачання міста Херсона використовується підземне джерело – Херсонське

родовище питних підземних вод. Для підйому води господарюючий суб’єкт експлуатує артезіанські свердловини середньою глибиною від 60 до 100 м.

Процедура ОВД проводиться для існуючого підприємства, діяльність не передбачає

підготовчих та будівельних робіт.

Розширення площі ділянки родовища не планується, додаткова еколого-інженерна підготовка

і захист території не потрібні.

Дотримання встановлених зон санітарної охорони навколо водозабірних свердловин. Зона

суворого режиму (I пояс) включає майданчики експлуатаційних свердловин. Другий пояс захоплює прилеглу до неї територію. Третій пояс призначений для захисту підземних вод від хімічних

забруднень. Розміри II та III поясів визначені гідродинамічними розрахунками.

Існуючий технологічний процес є найбільш екологічним, економічно доцільним та

ефективним для забезпечення водопостачання.

Щодо технічних альтернатив 1, 2

Ті самі, що і для основної виправданої технічної альтернативи.

Щодо територіальних альтернатив 1,2

Територіальні альтернативи планової діяльності не розглядаються.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Основною функцією виробничої діяльності є видобуток, знезараження та подача

господарсько-питної води споживачам.

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:

Клімат і мікроклімат: процес видобування підземних вод не впливає на клімат і мікроклімат

в прилеглій місцевості.

Геологічне середовище: процес видобування підземних вод та подачі її споживачам не впливає

на геологічне середовище.

Повітряне середовище: процес видобування підземних вод та подачі її споживачам не впливає

на повітряне середовище.

Водне середовище: процес видобування підземних вод та подачі її споживачам не впливає на

водне середовище. Для виключення можливого забруднення водоносного горизонту безпосередньо через свердловини або за межами водозабору, встановлені три пояси зони санітарної охорони. На техногенне середовище негативного впливу не очікується.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: процес видобування підземних вод та подачі її споживачам не впливає на ґрунт та земельні ресурси.

Природно-заповідний фонд: вплив на об'єкти природно-заповідного фонду відсутній, оскільки

землі природно-заповідного фонду та історико-культурного призначення в межах території

родовища відсутні.

Рослинний та тваринний світ: процес видобування підземних вод та подачі її споживачам не

впливає на флору та фауну. Природно-заповідний фонд та перспективні для заповідання території відсутні у районі планованої діяльності. Реліктові рослини та тварини, що знаходяться під охороною на прилеглих територіях та в межах земельних ділянок планованої діяльності відсутні.

Навколишнє соціальне середовище (населення): вплив носить цілком позитивний аспект.

Забезпечення господарсько-питною водою населення м. Херсона, яка відповідає якості та вимогам чинних нормативних документів щодо централізованого господарсько-питного водопостачання.

Зростання зайнятості населення на роботах з видобутку та реалізації господарсько-питної

води, а також збільшення наповнення місцевих бюджетів за рахунок рентної плати.

Здійснення негативних впливів не передбачається.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє порушення

навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації.

Негативного впливу під час реалізації проектованої видобувної діяльності на промислові, житловоцивільні і сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організаціютериторії, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші елементи не передбачається тому що вони розташовані поза зоною впливу даного об’єкта.

Відходи: поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи»

(кількісний та якісний склад відходів визначається по мірі їх утворення, відповідно до вимог діючих законодавчих норм і актів). Утворенні відходи будуть своєчасно передані спеціальним органам на утилізацію, згідно з укладеними договорами.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та

об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля

(зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на

довкілля")

Планована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та об'єктів,

які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно з пунктом 9

частини 2 статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" № 2059-VIII від 23 травня 2017

року: забір підземних вод із щорічним забором води 10 млн кубічних метрів або більше.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в

тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік

держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу

(зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

У відповідності з вимогами п.2 ст. 6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"

№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і,

отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на

довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової

інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що

враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої

діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на

довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження

планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на

довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для

участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше

25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських

слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті

уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у

пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень

та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про

оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та

розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в

Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох

робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом

засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час

підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського

обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:

висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерством енергетики та захисту довкілля

України, продовження діючого або отримання нового Спеціального дозволу на користування

надрами (видобування корисних копалин) для Херсонського родовища питних підземних вод, що

видається Державною службою геології та надр України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на

довкілля, необхідно надсилати до відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства енергетики та захисту довкілля України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел.: +38 (044) 206-31-29,

e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля

Мінприроди України.