УВАГА! Конкурс на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг

Лют. 28 2017 | Управління громадських зв'язків Херсонської міської ради

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення  у 2017 році конкурсу на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг

 Управління соціальної політики Херсонської міської ради (далі - Управління) оголошує конкурс на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг (далі – конкурс)у рамках міської цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013р. № 324 та наказу Управління соціальної політики Херсонської міської ради від 27.02.2017 № 5  «Про проведення конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг».

Мета конкурсу

Конкурс проводиться з метою залучення недержавних суб’єктів  до надання соціальних послуг із використанням  механізму соціального замовлення.

Предмет конкурсу (відомості про конкурс)

Конкурс оголошується для надання наступних соціальних послуг:

- у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (консультування,  соціальний супровід пацієнтів, які отримують замісну підтримувальну терапію);

- надання  паліативної  та  хоспісної допомоги  для членів  територіальної  громади міста Херсона та людей, які живуть з ВІЛ.

Обсяг, якісні та кількісні характеристики соціальних послуг, що є предметом соціального замовлення, додаються  (Додаток 4).

Обсяг бюджетних коштів

До фінансування соціальних послуг в межах конкурсу залучаються кошти міського бюджету в обсязі125 тис. грн.:

-50,0 тис. грн. –на надання послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (консультування,  соціальний супровід пацієнтів, які отримують замісну підтримувальну терапію);

-75,0 тис. грн. –на надання  паліативної  та  хоспісної допомоги  для членів  територіальної  громади міста Херсона та людей, які живуть з ВІЛ.

Строки проведення конкурсу

Конкурс триватиме протягом березня-квітня 2017 року.

Початок прийомуконкурсних пропозицій -  01 березня 2017 року.

Конкурсні пропозиції приймаютьсь щоденно, крім суботи та неділі, з 9.00 до 16.00, обідня перерва – з 12.00 до 13.00.

Кінцевий термінприйому конкурсних пропозицій -  31 березня 2017 року.

Конкурсна документація, надана після закінчення встановленого терміну, не розглядатиметься.

Час  розкриттяконкурсних  пропозицій - 03 квітня  2017  року о  10.00 годині.

Адреси:

- подання конкурсних пропозицій:м. Херсон, вул. Потьомкінська (К. Маркса), 29, к. №2, №1,

електронна адресаорганізатора конкурсу: lena454433@ukr.net

Подання конкурсної пропозиції в електронному вигляді є обов’язковою умовою участі в конкурсі.

- розкриття  конкурсних  пропозицій:м. Херсон, вул. Потьомкінська (К. Маркса), 29, к. №7

Вимоги до учасників конкурсу

До участі у конкурсі запрошуютьсянедержавні юридичні особи, які відповідно до вимог чинного законодавства мають право надавати соціальні послуги на професійній основі, та відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012р. № 1039.

Обов’язковими вимогами є:

- наявність статутних документів, цивільно-правових договорів (для фізичних осіб - підприємців), в яких визначено перелік соціальних послуг, затверджений Мінсоцполітики, категорії осіб, яким вони надаються;

-дотримання державних стандартів соціальних послуг;

- відповідний фаховий рівень працівників суб’єкта, зокрема соціальних працівників, інших фахівців, які надають соціальні послуги, що підтверджується документом про освіту державного зразка;

-відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

-наявність матеріально-технічної бази, необхідної для надання соціальних послуг;

-наявність кваліфікованого медичного персоналу (для суб’єктів, що надають соціальні послуги із паліативного/хоспісного догляду);

Конкурсна документація 

1. Конкурсна пропозиція:

- складається за встановленою формою (Додаток 2),

- надається в 4 примірниках,

- надається в окремому запечатаному конверті (зразок оформлення конверту – Додаток 3).

УВАГА!
Для кожної соціальної послуги повинна бути заповнена окрема конкурсна пропозиція.

2.Документи, які надаються разом з Конкурсною пропозицією:

учасниками конкурсу -юридичними особами:

- копії установчих документів;

- копія балансу за попередній рік

- довідка територіального органуДФСпро відсутність податкового боргу, видана не пізніше ніж за місяць до подання конкурсної пропозиції;

- довідка з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунків в банківських установах та про відсутність заборгованості по сплаті відсотків по кредитах станом на останній день місяця, що передує дню розгляду конкурсних пропозицій.

учасниками конкурсу -фізичними особами-підприємцями:

- копія паспорта;

- копія податкової декларації про майновий стан і доходи та/або податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за попередній рік;

- довідка територіального органуДФС про відсутність податкового боргу, видана не пізніше ніж за місяць до подання конкурсної пропозиції.

- довідка з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунків в банківських установах та про відсутність заборгованості по сплаті відсотків по кредитах станом на останній день місяця, що передує дню розгляду конкурсних пропозицій.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної документації, мають бути пронумеровані та скріплені у папки.

Електронні копії документів, що складають конкурсну документацію, подаються на електронному носії (з розбірливо написаною на ярлику назвою претендента) разом із друкованим варіантом конкурсної документації.

Конкурсна документація не повертається учаснику конкурсу.

Конкурсна документація, надіслана факсом або електронною поштою, не розглядатиметься.

Форми документів, заповнені частково або без дотримання вимог, вважаються неприйнятними та до розгляду не допускаються.

Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отриматиза адресою:, вул. Потьомкінська (К. Маркса), 29, к. №2, №1,щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 8.00 до12.00 год., з 14.00 до 16.00; та електронною поштою:lena454433@ukr.net

Критерії та порядок визначення переможців

Конкурсні пропозиції оцінюються за такими критеріями:

- відповідність діяльності учасника конкурсу критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги;

- фінансовий стан учасника конкурсу, у тому числі наявність кредиторської заборгованості, можливість надання послуг за власний рахунок з вартісною оцінкою соціальних послуг, стан матеріально-технічної бази;

- досвід учасника конкурсу у сфері надання соціальних послуг;

- кваліфікація персоналу, який залучається до надання соціальної послуги, у тому числі наявність відповідної освіти та досвіду роботи;

- планована кількість отримувачів соціальних послуг;

- вартість соціальних послуг, соціальне замовлення яких передбачається здійснити.

Конкурсна комісія відхиляє конкурсну пропозицію у разі:

- оформлення конкурсної пропозиції з порушенням вимог, установлених замовником соціальних послуг;

- невідповідності конкурсної пропозиції умовам конкурсу;

- надходження конкурсної пропозиції після закінчення визначеного строку за допомогою засобів поштового зв’язку.

Конкурсні пропозиції оцінюються за кожним з критеріїв за шкалою від 0 до 10 балів.

Переможцями конкурсу визнається учасник конкурсу, конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу загальну суму балів.

КОНТАКТИ

Контактними особами з питань заповнення конкурсної пропозиції є Олефіренко Олена Миколаївна, контактний тел.: (0552) 45-44-33, та Ісакова Ірина Володимирівна, контактний тел.: (0552) 45-44-37,  адреса електронної пошти: lena454433@ukr.net