Витяг стосовно змін в адміністративно-територіальному устрої Херсонської області

Лип. 31 2020 | Управління громадських зв'язків Херсонської міської ради

Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р.  № 333-р, в якому передбачено, що одним із шляхів подолання проблем у сферах місцевого самоврядування та територіальної організації влади є визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності як органів місцевого самоврядування, так і органів виконавчої влади.

Першим етапом реалізації зазначеної реформи стало утворення об’єднаних територіальних громад, органи місцевого самоврядування яких здатнізабезпечувати ефективне управління підпорядкованими територіями та надавати якісні послуги населенню.

Наступним етапом реформи є реорганізація районного (субрегіонального) рівня адміністративно-територіального устрою України, якийєосновою для організації і діяльності органів державної влади на місцях, відповідних органів місцевого самоврядування.

Згідно з пунктом 29 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить утворення і ліквідація районів.

Відповідно до абзацу третього пункту 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 16 квітня 2020 р. № 562-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад»Кабінету Міністрів України доручено підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти про ліквідацію та утворення районів.

З метою створення законодавчих та інших організаційно-правових засад для забезпечення проведення місцевих виборів у 2020 році на новій територіальній основі, а також забезпечення підвищення ефективності формування територіальної організації виконавчої влади, Кабінет Міністрів України розпорядженням  від23 січня 2019 р.№ 77-р (із змінами) затвердив План заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019 –2021 роки, яким, зокрема, передбачено розроблення пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів областей.

Протягом 2019-2020 рр. робочими групами при обласних державних адміністраціях, до складу яких залучалися народні депутати України, представники місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, профільних наукових установ, асоціацій органів місцевого самоврядування та експерти, були розроблені пропозиції щодо адміністративно-територіального устрою районного рівня відповідних областей.

Утворення нових та ліквідація існуючих районів забезпечить відповідність системи адміністративно-територіального устрою районного рівня України сучасним вимогам та європейським стандартам, що, в свою чергу, сприятимевизначенню обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів виконавчої влади та відповідних органів місцевого самоврядування.

Постанова Верховної Ради України № 807 від 17.07.2020