Заява про екологічні наслідки діяльності

Серп. 7 2018 | Управління громадських зв'язків Херсонської міської ради

Відповідно до рішення Херсонської міської ради від 22.12.2017 №1116, управління капітального будівництва Херсонської міської ради здійснює функції замовника по об’єкту «Будівництво загальноосвітньої школи №23 та спортивного комплексу із плавальним басейном для ДЮСШ №6 в Таврійському мікрорайоні 4-А в м. Херсоні.

Одним із розділів вищевказаного обєкту передбачається влаштування котельні, до складу якої входить три модулі зі встановленими твердопаливними котлами, обладнаними системою автоматичної подачі палива та модуль оснащений допоміжним обладнанням для приготування ГВП і транспортування теплоносія спортивному комплексу, для потреб теплопостачання. Котли мають необхідну автоматику безпеки.

Розрахункова витрата вугілля (при теплотворній здатності 4630 ккал/кг, 19,4 МДж/кг) при максимальному навантаженні взимку становить 429 кг/год, при максимальному навантаженні влітку – 216 кг/год.

  Димові гази від кожного котла відводяться по відокремленим газоходам в атмосферу через загальну димову трубу 600 мм і висотою 31,815 м.

Очищення димових газів від золи і сажі передбачається здійснювати циклонами ЦН-11-800х1 зі ступенем очищення 90%.

Робота котельні передбачається в опалювальний період для теплопостачання та гарячого водопостачання, і в неопалювальний період для гарячого водопостачання.

Реалізація проектованої діяльності не здійснить істотного впливу на стан навколишнього середовища.

Аналіз проведених розрахунків викидів шкідливих речовин показує, що кількість їх незначна й істотного впливу на навколишнє природне середовище не здійснює.

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (ГДК) складають:

- азоту діоксид (код 301) – 0,2 мг/м3;

- сірки діоксид (код 330) – 0,5 мг/м3;

- вуглецю оксид (код 337) – 5,0 мг/м3;

- метан (код 410) – 50 мг/м3;

- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (код 2902) – 0,5 мг/м3.

Потужність викиду шкідливих речовин:

- азоту діоксид – 0,41 г/с; 3,897 т/рік;

- ангідрид сірчистий – 1,025 г/с; 9,873 т/рік;

- вуглецю оксид – 1,618 г/с; 15,59 т/рік;

- метан – 0,0023 г/с; 0,022 т/рік;

- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок– 1,068 г/с; 8,4 т/рік.

Максимальні значення концентрації приземних величин шкідливих речовин складають:

- азоту діоксид – 0,69 ГДК (з урахуванням фону 0,63 ГДК);

- ангідрид сірчистий – 0,46 ГДК (з урахуванням фону 0,4 ГДК);

- вуглецю оксид – 0,82 ГДК (з урахуванням фону 0,73 ГДК);

- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,71 ГДК (з урахуванням фону 0,4 ГДК);

- група сумації 31 – 0,12 ГДК.

По інших речовинах концентрації приземних величин оціночно нижче 0,1 ГДК.

Згідно результатів розрахунків ступінь екологічного ризику оцінюється як незначний.

З питань та зауважень звертатись до замовника будівництва за телефоном (0552)22 44 63